Att prissätta kultur: Kulturbyråkrati och ekonomisk värdering
Kapitel i bok, 2014

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Sex punkter om kulturpolitik

25-42

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10