Tillväxt eller utdöende - ett matematiskt mönster i biologi och samhälle
Magazine article, 2014

Utdöende, tillväxt och stabilisering av populationer diskuteras.

demografi

populationsdynamik

förgreningsprocesser

Author

Peter Jagers

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematical Statistics

University of Gothenburg

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg Årsbok 2013

0436-113X (ISSN)

75-85

Subject Categories

Evolutionary Biology

Probability Theory and Statistics

Roots

Basic sciences

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

More information

Created

10/7/2017