Tillväxt eller utdöende - ett matematiskt mönster i biologi och samhälle
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Utdöende, tillväxt och stabilisering av populationer diskuteras.

demografi

populationsdynamik

förgreningsprocesser

Författare

Peter Jagers

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg Årsbok 2013

0436-113X (ISSN)

75-85

Ämneskategorier

Evolutionsbiologi

Sannolikhetsteori och statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07