Peter Jagers

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Peter Jagers har forskat om populationsdynamik, slumpmässiga punktsvärmar och statistisk slutledning. Tyngdpunkten ligger på populationsdynamik. F n forskar han om populationer där individerna tenderar att få många barn i små populationer, men få i stora, och om populationer där mutationer kan skapa mer livsdugliga och möjligen samexisterande arter. Ett annat tema är hur och när hotade bestånd kan dö ut.Peter Jagers är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg och en rad internationella sällskap. Han är hedersdoktor vid Bulgariska Vetenskapsakademien.

Källa: chalmers.se

Visar 57 publikationer

2019

Populations with interaction and environmental dependence: from few, (almost) independent, members into deterministic evolution of high densities

Peter Jagers, Pavel Chigansky, Fima Klebaner
Stochastic Models
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Convergence of the age structure of general schemes of population processes

Peter Jagers, Jie Yen Fan, K. Hamza et al
Bernoulli
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Populations with interaction and environmental dependence: From few, (almost) independent, members into deterministic evolution of high densities

Pavel Chigansky, Peter Jagers, Fima C. Klebaner
Stochastic Models. Vol. 35 (2), p. 108-118
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Applied probability as theoretical science: 50 years in the applied probability community

Peter Jagers
Advances in Applied Probability. Vol. 50 (A), p. 1-2
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

What can be observed in real time PCR and when does it show?

Pavel Chigansky, Peter Jagers, Fima C. Klebaner
Journal of Mathematical Biology. Vol. 76 (3), p. 679-695
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

On the establishment, persistence, and inevitable extinction of populations

K. Hamza, Peter Jagers, Peter Jagers
Journal of Mathematical Biology. Vol. 72 (4), p. 797-820
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

From Size to Age and Type Structure Dependent Branching: A First Step to Sexual Reproduction in General Population Processes

Peter Jagers, Fima C. Klebaner
Lecture Notes in Statistics: Branching Processes and Their Applications, Workshop on Branching Processes and their Applications, WBPA 2015, Badajoz, Spain, 7-10 April 2015. Vol. 219, p. 137-148
Kapitel i bok
2016

Foreword

K. B. Athreya, Peter Jagers
Lecture Notes in Statistics: Branching Processes and Their Applications. Vol. 219, p. v-vi
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Population Dynamics: Probabilistic Extinction, Stability, and Explosion Theorems.

Peter Jagers
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol. 18, p. 579-580
Kapitel i bok
2015

On the Complete Life Career of Populations in Environments with a Finite Carrying Capacity

Peter Jagers
Pliska Studia Mathematica. Vol. 24, p. 55-60
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Tillväxt eller utdöende - ett matematiskt mönster i biologi och samhälle

Peter Jagers
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg Årsbok 2013, p. 75-85
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Matematisk Statistik

Peter Jagers
Personliga tillbakablickar över ämnesområden vid Göteborgs universitet. Del 2, p. 9-14
Kapitel, populärvetenskapligt
2013

The age structure of population-dependent general branching processes in environments with a high carrying capacity

K. Hamza, Peter Jagers, Peter Jagers
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics. Vol. 282 (1), p. 90-105
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Dependence and interaction in branching processes

Peter Jagers, Fima C. Klebaner
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. Vol. 33, p. 325-333
Paper i proceeding
2013

Evolutionary branching in a stochastic population model with discrete mutational steps

Serik Sagitov, Bernhard Mehlig, Peter Jagers et al
Theoretical Population Biology. Vol. 83 (1), p. 145-154
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

A Decomposable Branching Process in a Markovian Environment

V.A. Vatutin, E. Dyakonova, Peter Jagers et al
International Journal of Stochastic Analysis (Article ID 694285)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Extinction, Persistence, and Evolution

Peter Jagers
Mathematics of Darwin's Legacy, Ed. by: Chalub, FACC; Rodrigues, JF; (Book Series: Mathematics and Biosciences in Interaction); (Conference on Mathematics of Darwin's Legacy, Univ Lisbon, Lisbon, PORTUGAL, NOV 23-24, 2009), p. 91-104
Paper i proceeding
2011

Population-size-dependent, age-structured branching processes linger around their carrying capacity

Peter Jagers, Fima C. Klebaner
Journal of Applied Probability. Vol. 48A, p. 249-260
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Stochasticity in the adaptive dynamics of evolution: the bare bones

Fima C. Klebaner, Serik Sagitov, Vladimir A. Vatutin et al
Journal of Biological Dynamics. Vol. 5 (2), p. 147-162
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Extinction, persistence, and evolution.

Peter Jagers
The Mathematics of Darwin's Legacy. (F. Chalub and J. F. Rodrigues, eds.), 91-104. Birkhauser, Basel (2011), p. 91-104
Kapitel i bok
2010

A plea for stochastic population dynamics.

Peter Jagers
Journal of Mathematical Biology. Vol. 60, p. 761-764
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Coalescent approximation for structured populations in a stationary random environment

Serik Sagitov, Peter Jagers, V.A. Vatutin
Theoretical Population Biology. Vol. 78 (3), p. 192-199
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Nuclear Energy

Karl Grandin, Peter Jagers, Sven Kullander
Ambio. Vol. 39 (Suppl. 1), p. 26-30
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

The mixing advantage is less than 2

Peter Jagers, Patsy Haccou, Aidan Sudbury et al
Extremes. Vol. 12 (1), p. 19-31
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Viability of small populations experiencing recurring catastrophes

Peter Jagers, Karin C. Harding
Math. Pop Studies. Vol. 16 (3), p. 177-198
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Politiken hotar matematiken

Peter Jagers, Anders Björner, Nils Dencker et al
Svenska Dagbladet. Vol. 2009-09-02
Artikel i övriga tidskrifter
2009

Extinction

Peter Jagers
Math. Pop Studies. Vol. 16 (3), p. 175-176
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Opinionsmätningar tar över

Peter Jagers
Dagens Nyheter. Vol. 2009-04-07
Artikel i övriga tidskrifter
2009

Matematikens ord

Peter Jagers
LexicoNordica. Vol. 16, p. 315-318
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

European regulatory agencies should employ full time statisticians

Sara Hughes, Oliver Keene, Nigel Howitt et al
British Medical Journal. Vol. 336 (7638), p. 250-250
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

General branching processes conditioned on extinction are still branching processes

Peter Jagers, Andreas Lagerås
Electronic Communications in Probability. Vol. 13, p. 540-547
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

General branching processes in discrete time as random trees.

Peter Jagers, Serik Sagitov
Bernoulli. Vol. 14 (4), p. 949-962
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

On the Path to Extinction

Peter Jagers, Fima Klebaner, Serik Sagitov
PNAS. Vol. 104, p. 6107--6111-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Markovian Paths to Extinction

Peter Jagers, Fima Klebaner, Serik Sagitov
Adv. Appl. Prob.. Vol. 39, p. 569-587
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

The coalescent effective size of age-structured populations.

Serik Sagitov, Peter Jagers
Annals of Applied Probability. Vol. 15, p. 1778-1797
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Branching Processes: Variation, Growth, and Extinction of Populations

Peter Jagers, Patsy Haccou, Vladimir Vatutin
Bok
2005

Reversed Galton-Watson processes in the linear fractional case

Peter Jagers, Serik Sagitov
Preprint
2005

Branching processes : variation, growth, and extinction of populations

Patsy Haccou, Peter Jagers, Vladimir A. Vatutin
, p. 1-317
Bok
2005

Estimation of the PCR efficiency based on a size-dependent modelling of the amplification process

Nadia Lalam, C. Jacob, Peter Jagers
Comptes Rendus Mathematique. Vol. 341 (10), p. 631-634
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Convergence to the coalescent in populations of substantially varying size

Peter Jagers, Serik Sagitov
J. Appl. Prob.. Vol. 41, p. 368-378
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Stochastic fixed points for the maximum

Peter Jagers, Uwe Rösler
Trends in Mathematics} Birkh\"auser Verlag, Basel (2004)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

The coalescent effective size of age-structured populations

Serik Sagitov, Peter Jagers
Preprint
2004

Branching processes in near-critical random encironments.

Peter Jagers, Fima Klebaner
J. Appl. Prob.. Vol. 41 (A)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Convergence to the coalescent in populations of substantially varying size.

Peter Jagers, Serik Sagitov
Journal of Applied Probability. Vol. 41 (2), p. 368-378
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Om ekonomipriset till Kydland och Prescott

Peter Jagers, Johan Lönnroth, Måns Lönnroth
DN Debatt (2004-12-01)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Random variation and concentration effects in PCR

Peter Jagers, Peter Jagers
Journal of Theoretical Biology. Vol. 224 (3), p. 299-304
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Random variation and concentration effects in PCR

Peter Jagers, Fima Klebaner
Preprint
2002

Branching processes with deteriorating random environments

Peter Jagers, Lu Zhunwei
Preprint
2002

Branching processes with deteriorating random environments

Peter Jagers, Zhunwei Lu
Journal of Applied Probability. Vol. 39, p. 395-401
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

The growth of general population-size-dependent branching processes year by year

Peter Jagers, Serik Sagitov
J. Appl. Prob.. Vol. 37 (1), p. 1-14
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Population-size-dependent and age-dependent branching

Peter Jagers, Fima Klebaner
Preprint

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2016–2016

Towards Sexual Reproduction in General Stochastic Population Models

Peter Jagers Tillämpad matematik och statistik
Kungliga vetenskapsakademien

Det kan finnas fler projekt där Peter Jagers medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.