Matematisk Statistik
Kapitel, populärvetenskapligt, 2014

Den matematiska statistikens historia i Göteborg skisseras.

matematisk statistik

Författare

Peter Jagers

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Personliga tillbakablickar över ämnesområden vid Göteborgs universitet. Del 2

9-14

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Historia

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

978-91-981428-1-5

Mer information

Skapat

2017-10-07