Matematisk Statistik
Book chapter, 2014

Den matematiska statistikens historia i Göteborg skisseras.

matematisk statistik

Author

Peter Jagers

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematical Statistics

University of Gothenburg

Personliga tillbakablickar över ämnesområden vid Göteborgs universitet. Del 2

9-14
978-91-981428-1-5 (ISBN)

Roots

Basic sciences

Subject Categories

History

Probability Theory and Statistics

ISBN

978-91-981428-1-5

More information

Latest update

5/12/2020