Extinction, persistence, and evolution.
Kapitel i bok, 2011

Författare

Peter Jagers

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

The Mathematics of Darwin's Legacy. (F. Chalub and J. F. Rodrigues, eds.), 91-104. Birkhauser, Basel (2011)

91-104

Ämneskategorier

Ekologi

Sannolikhetsteori och statistik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

ISBN

9783034801218

Mer information

Skapat

2017-10-07