Matematikens ord
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Peter Jagers

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

LexicoNordica

Vol. 16 315-318

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Studier av enskilda språk

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07