Applied probability as theoretical science: 50 years in the applied probability community
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Peter Jagers

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Advances in Applied Probability

0001-8678 (ISSN) 1475-6064 (eISSN)

Vol. 50 A 1-2

Ämneskategorier

Matematik

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1017/apr.2018.64

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-19