Slumpvariationer i det annars upprepbara
Kapitel i bok, 2019

Författare

Peter Jagers

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Upprepbarhet och generaliserbarhet i forskningen

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Filosofi, etik och religion

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2020-02-11