Slumpvariationer i det annars upprepbara
Kapitel i bok, 2019

No abstract available

Författare

Peter Jagers

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Upprepbarhet och generaliserbarhet i forskningen


9789198464726 (ISBN)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Filosofi, etik och religion

Annan naturvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17