Random variation and concentration effects in PCR
Preprint, 2002

Författare

Peter Jagers

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Fima Klebaner

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:98

Mer information

Skapat

2017-10-08