Branching Processes: Variation, Growth, and Extinction of Populations
Bok, 2005

population dynamics

branching processees

theoretical biology

Författare

Peter Jagers

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Patsy Haccou

Vladimir Vatutin

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

13978-0-521-83220-9

Mer information

Skapat

2017-10-07