A plea for stochastic population dynamics.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Peter Jagers

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Journal of Mathematical Biology

0303-6812 (ISSN) 1432-1416 (eISSN)

Vol. 60 761-764

Ämneskategorier

Ekologi

Sannolikhetsteori och statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07