Towards Sexual Reproduction in General Stochastic Population Models
Forskningsprojekt , 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Peter Jagers (kontakt)

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Kungliga vetenskapsakademien

Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Mer information

Senast uppdaterat

2016-07-09