Extinction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Peter Jagers

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Math. Pop Studies

0889-8490 (ISSN)

Vol. 16 3 175-176

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07