Extinction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Peter Jagers

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Mathematical Population Studies

0889-8480 (ISSN)

Vol. 16 3 175-176

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Biologiska vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-07