Opinionsmätningar tar över
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Peter Jagers

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Dagens Nyheter

Vol. 2009-04-07

Ämneskategorier

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07