On the Path to Extinction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Peter Jagers

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Fima Klebaner

Serik Sagitov

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

PNAS

Vol. 104 6107--6111-

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07