Viktigt att samarbeta och sprida kunskap
Magazine article, 2014

En viktig del av Svensk Solenergis verksamhet är att sprida kunskap om solenergi till olika aktörer och i olika sammanhang. Här följer korta beskrivningar av tre viktiga och aktuella aktiviteter.

solenergi

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Lars Andrén

Energimagasinet

2/2014 28-29

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Other Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017