Evaporativa och sorptiva luftbehandlingsanläggningar - Underlag för projektering
Report, 2002

sorptive

guideline

air-conditioning system

cooling

design

evaporative

Author

Torbjörn Lindholm

Chalmers, Department of Building Services Engineering

Subject Categories

Building Technologies

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: 64:2002

More information

Created

10/6/2017