Evaporativa och sorptiva luftbehandlingsanläggningar - Underlag för projektering
Rapport, 2002

sorptive

guideline

air-conditioning system

cooling

design

evaporative

Författare

Torbjörn Lindholm

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: 64:2002

Mer information

Skapat

2017-10-06