Medaktörskap i ArchSafe-forskningen – fortsatta steg. Presentation vid MSB:s forskardagar 2015 i Stockholm den 11-12 november 2015.
Conference contribution, 2015

ArchSafe

medaktörskap

forskardagar

funktionshinder

Forskningscirklar

funktionsnedsättningar

MSB

Author

Jörgen Lundälv

University of Gothenburg

Inga Malmqvist

Chalmers, Architecture

Medaktörskap i ArchSafe-forskningen – fortsatta steg. Presentation vid MSB:s forskardage 2015 i Stockholm den 11-12 november 2015.

Subject Categories

Architectural Engineering

Sociology

Social Work

More information

Created

10/7/2017