Medaktörskap i ArchSafe-forskningen – fortsatta steg. Presentation vid MSB:s forskardagar 2015 i Stockholm den 11-12 november 2015.
Övrigt konferensbidrag, 2015

ArchSafe

medaktörskap

forskardagar

funktionshinder

Forskningscirklar

funktionsnedsättningar

MSB

Författare

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Medaktörskap i ArchSafe-forskningen – fortsatta steg. Presentation vid MSB:s forskardage 2015 i Stockholm den 11-12 november 2015.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Sociologi

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07