Vem styr egentligen grundutbildningen?
Conference contribution, 2015

ammanfattning—Vi belyser olikheter och likheter i hur grundutbildningen styrs på fyra svenska tekniska högskolor. Vi jämför hur lärare och examinatorer väljs ut, hur medel fördelas och vilken roll programansvariga (eller motsvarande) har. Abstract—We examine how the undergraduate education is managed in four Swedish engineering schools. We compare how teachers and examiners are chosen, how funds are distributed and the role of the programme director (or equivalent).

Funds

Education

Engineering school

Examiner

Programme

Management

Author

Michaël Grimsberg

Fredrik Heintz

Viggo Kann

Inger Erlander Klein

Lars Öhrström

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry, Physical Chemistry

Proceedings 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015

18-22

Subject Categories

Educational Sciences

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/7/2017