Vem styr egentligen grundutbildningen?
Övrigt konferensbidrag, 2015

ammanfattning—Vi belyser olikheter och likheter i hur grundutbildningen styrs på fyra svenska tekniska högskolor. Vi jämför hur lärare och examinatorer väljs ut, hur medel fördelas och vilken roll programansvariga (eller motsvarande) har. Abstract—We examine how the undergraduate education is managed in four Swedish engineering schools. We compare how teachers and examiners are chosen, how funds are distributed and the role of the programme director (or equivalent).

Funds

Education

Engineering school

Examiner

Programme

Management

Författare

Michaël Grimsberg

Fredrik Heintz

Viggo Kann

Inger Erlander Klein

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Proceedings 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015

18-22

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Övrig annan teknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07