Fallolyckor bland gångtrafikanter
Report, 2015

Målet med den här studien är:  att sammanställa och sprida kunskap om fotgängares fallolyckor (singelolyckor)  att kartlägga vad man vet om skadebilder, skademekanismer och toleransnivåer  att studera möjliga (passiva) åtgärder för att reducera risken för allvarlig skada och död  att föreslå testmetoder Studien har fokuserat på kroppsregionerna höft, handled och huvud. Höftfrakturer och huvudskador tillhör de allvarligaste skadorna som fotgängare kan råka ut för. Exempelvis har ungefär var tredje höftfrakturpatient avlidit inom ett år efter skadan. Handledsfrakturer är mycket vanligt förekommande och drabbar företrädelsevis kvinnor >45 år. Det finns potential att förebygga handledsfrakturer med hjälp av personskydd; däremot verkar underlaget inte ha någon större effekt på skadeutfallet. Både höftfrakturer och huvudskador skulle dock förebyggas med hjälp av både personskydd och/eller genom att installera stötdämpande underlag i fotgängarnas trafikmiljö.

skadestatistik

testmetoder

skador

fallprevention

biomekanik

Fallolyckor

skadeprevention

Author

Anna K Carlsson

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Chalmers, Applied Mechanics, Vehicle Safety

Mats Svensson

Chalmers, Applied Mechanics, Vehicle Safety

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Other Engineering and Technologies

Other Civil Engineering

Roots

Basic sciences

DOI

10.13140/RG.2.1.1612.4247

More information

Created

10/8/2017