Avfallsströmmar från rivning och ombyggnad. Möjligheterna att beräkna mängderna. Förstudie
Report, 2002

Author

Catarina Thormark

Liane Thuvander

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017