Avfallsströmmar från rivning och ombyggnad. Möjligheterna att beräkna mängderna. Förstudie
Rapport, 2002

Författare

Catarina Thormark

Liane Thuvander

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07