Liane Thuvander

Biträdande professor vid Arkitekturens teori och metod

Liane Thuvander är forskare och arkitekt inom området hållbart byggande med särskilt intresse för visualisering av sociala och miljöegenskaper i befintlig bebyggelse och implementering av kunskap kring hållbart byggande i praktiken. Fokus ligger på att utveckla metoder för co-mappning och visualiseringsstrategier som baseras på geografisk information för att stödja dialog och olika aktörers beslutsfattande vid omvandling av byggnadsbestånd och stadskvarter. En stor del av Lianes forskning genomförs i en inter- eller transdisciplinär miljö där samverkan med olika institutioner på högskolan, kommunen, organisationer och olika aktörer inom byggsektorn såsom fastighetsförvaltare, arkitekter, tekniska konsulter är en viktig del i. Liane är också ledare för forskningsområdet “Visualisering och Auralisering” i Vinnova kompetenscentret “Digital Twin Cities Centre (DTCC, https://dtcc.chalmers.se/) och Chalmers samordnare i centret för hållbar stadsutveckling Urban Futures (https://gmv.gu.se/urbanfutures/sv).

Källa: chalmers.se
Image of Liane Thuvander

Visar 133 publikationer

2022

Towards a systemic understanding of compact city qualities

Jaan-Henrik Kain, Marco Adelfio, Jenny Stenberg et al
Journal of Urban Design. Vol. 27 (1), p. 130-147
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Sustainable building renovation – strategies and processes

Per Anker Jensen, Liane Thuvander, Paula Femenias et al
Construction Management and Economics. Vol. 40 (3), p. 157-160
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2021

Collaborative Pedagogy for Co-creation and Community Outreach: An Experience from Architectural Education in Social Inclusion Using the Miro Tool

Emilio Da Cruz Brandao, Marco Adelfio, Shea Hagy et al
Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 277, p. 118-126
Paper i proceeding
2021

A user interaction model for digital tools to support socially sustainable neighbourhood planning

Sanjay Somanath, Alexander Hollberg, Liane Thuvander
Proceedings for CUPUM 2021 - 17th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management
Paper i proceeding
2021

A multi-criteria decision support method towards selecting feasible and sustainable housing renovation strategies

Antonio Serrano-Jiménez, Paula Femenias, Liane Thuvander et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 278
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Towards digitalisation of socially sustainable neighbourhood design

Sanjay Somanath, Alexander Hollberg, Liane Thuvander
Local Environment. Vol. 26 (6), p. 770-789
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Att synliggöra det osynliga - Kartläggning av representation av miljödata i digitala modeller

Beata Stahre Wästberg, Liane Thuvander, Susanne Van Raalte et al
Rapport - Trafikverket
2021

MiljöVis: Effektiv representation av miljödata i digitala modeller

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger, Liane Thuvander et al
Rapport - Trafikverket
2021

AI-baserad segementering av fasader för att optimera renovering i en större skala

Sanjay Somanath, Yinan Yu, Nils Nordmark et al
Bygg och teknik. Vol. 2021 (2), p. 26-29
Artikel i övrig tidskrift
2021

Synergies and trade-offs of Barcelona compact city qualities

Jaan-Henrik Kain, Marco Adelfio, Jenny Stenberg et al
Övrigt
2021

Exploring the Relationship between Environmental and Economic Payback Times, and Heritage Values in an Energy Renovation of a Multi-Residential Pre-War Building

Adeline Jerome, Paula Femenias, Liane Thuvander et al
Heritage. Vol. 4 (4), p. 3652-3675
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Linking research, education and citizen codesign: compact cities as social intensification

Jenny Stenberg, Liane Thuvander, Jaan-Henrik Kain et al
SN Social Science. Vol. 1 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

How circular is current design practice? Investigating perspectives across industrial design and architecture in the transition towards a circular economy

Giliam Dokter, Liane Thuvander, Ulrike Rahe
Sustainable Production and Consumption. Vol. 26, p. 692-708
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Spatiotemporal characteristics of residential material stocks and flows in urban, commuter, and rural settlements

Paul Gontia, Liane Thuvander, Holger Wallbaum
Journal of Cleaner Production. Vol. 251
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Towards digitisation of socially sustainable neighbourhood design

Sanjay Somanath, Alexander Hollberg, Liane Thuvander
Övrigt konferensbidrag
2020

Iterative Prototyping of Urban CoBuilder: Tracking Methods and User Interface of an Outdoor Mobile Augmented Reality Tool for Co‐Designing

Hyekyung Imottesjo, Liane Thuvander, Monica Billger et al
Multimodal Technologies and Interaction. Vol. 4 (2), p. 1-21
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Towards spatial integration of qualitative data for urban transformation – challenges with automated geovisualization of perception of urban places

Liane Thuvander, Fabio Latino, Christoforos Zangelidis et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

Piloting a collaborative data library of fine-grained data to support knowledge facilitation in architectural courses

Liane Thuvander, Cameron Green, Marco Adelfio et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (1.15-1.19)
Paper i proceeding
2020

Guide Boendedialog

Liane Thuvander, Ida Röstlund
Övrigt
2020

Om-renovering: Möjligheter för energieffektivisering och återskapande av kulturvärden när flerbostadshus renoveras på nytt

Paula Femenias, Adeline Jerome, Paula Wahlgren et al
Rapport - Institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
2020

Form follows availability: The reuse revolution

Taleen Astrid Josefsson, Liane Thuvander
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (4)
Paper i proceeding
2020

Digital Twins for Cities: A State of the Art Review

Bernd Ketzler, Vasilis Naserentin, Fabio Latino et al
Built Environment. Vol. 46 (4), p. 547-573
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Cards for circularity: Towards circular design in practice

Giliam Dokter, Anne van Stijn, Liane Thuvander et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (1.11-1.14)
Paper i proceeding
2020

Visualisering och auralisering av buller i stadsmiljö

Beata Stahre Wästberg, Jens Forssén, Liane Thuvander et al
Bygg & teknik . Vol. 3, p. 8-12
Artikel i övrig tidskrift
2019

Co-creation – a facilitator for circular economy implementation? A case study in the kitchen industry

Giliam Dokter, Sofie Hagejärd, Liane Thuvander et al
PLATE Product Lifetimes And The Environment 2019 – Conference Proceedings
Paper i proceeding
2019

Spatial analysis of urban material stock with clustering algorithms: A Northern European case study

Paul Gontia, Liane Thuvander, Babak Ebrahimi et al
Journal of Industrial Ecology. Vol. 23 (6), p. 1328-1343
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

”Örat mot marken” Kartbaserad metodik för boendeinflytande i stadsutveckling

Liane Thuvander, Jenny Stenberg, Alfredo Torrez et al
Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv. En antologi från forskningsmiljön SIRe, p. 71-78
Kapitel i bok
2019

Multidimensional evaluation of tenants’ temporal relocation during a renovation: A comparison between two case studies from Sweden

Antonio Serrano-Jiménez, Paula Femenias, Liane Thuvander
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 297 (1)
Paper i proceeding
2019

Potentials and Challenges for Integrating PV in Roof Renovation of Multi-residential Houses—A Questionnaire Survey

Liane Thuvander, Paula Femenias, Johan Gren et al
Cold Climate HVAC 2018, p. 231-241
Paper i proceeding
2019

GISualization: visualized integration of multiple types of data for knowledge co-production

Marco Adelfio, Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg et al
Geografisk Tidsskrift. Vol. 119 (2), p. 163-184
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Prioritizing deep renovation for housing portfolios

Magnus Österbring, Clara Camarasa, Claudio Nägeli et al
Energy and Buildings. Vol. 202
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

SOL:AR Beställarstöd för solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering

Maria Håkansson, Peter Kovacs, Liane Thuvander
Rapport - Smart Built Environment
2019

Kunskapslyft renovering

Liane Thuvander, Paula Femenias, Fredrik Olsson et al
Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv. En antologi från forskningsmiljön SIRen, p. 65-70
Kapitel i bok
2019

Om-renovering – möjligheter för energieffektivisering när äldre flerbostadshus renoveras en andra gång

Paula Femenias, Paula Wahlgren, Pär Johansson et al
Bygg och teknik. Vol. 2019 (2), p. 24-28
Artikel i övrig tidskrift
2019

Virtual City@Chalmers: Creating a prototype for a collaborative early stage urban planning AR application

Fabio Latino, Vasilis Naserentin, Erik Öhrn et al
Proceedings of the 7th Regional International Symposium on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe, p. 15-24
Paper i proceeding
2019

Explorative life-cycle assessment of renovating existing urban housing-stocks

Magnus Österbring, Erika Mata, Liane Thuvander et al
Building and Environment. Vol. 165
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Renovating the Housing Stock Built Before 1945: Exploring the Relations Between Energy Efficiency, Embodied Energy and Heritage Values

Paula Femenias, Liane Thuvander, Pär Johansson et al
Springer Proceedings in Energy: Cold Climate HVAC 2018, Kiruna, Sweden, 12-15 March, 2018, p. 291-301
Paper i proceeding
2018

Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd

Magnus Österbring, Liane Thuvander, Erika Mata et al
Rapport - Statens energimyndighet
2018

Transdisciplinary Research in the Built Environment: A Question of Time

Paula Femenias, Liane Thuvander
Technology Innovation Management Review. Vol. 8 (8), p. 27-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Elgenererande solavskärmningar - En erfarenhetsåterföring av byggda exempel

Anna Gustafsson, Yifei Xu, Paula Femenias et al
Övrigt
2018

Design tools for a sustainable design process - the view of practicing architects

Liane Thuvander, Paula Femenias, Anita Ollár
Emerging architectures. The changing shape of architectural practices (Editor: Walter Unterrainer), p. 28-30
Kapitel i bok
2018

Retinking deep renovation: The perspective of rental housing in Sweden

Paula Femenias, Kristina Norling Mjörnell, Liane Thuvander
Journal of Cleaner Production. Vol. 195, p. 1457-1467
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Takrenovering med solceller – en enkätstudie

Liane Thuvander, Paula Femenias, Johan Gren et al
Bygg & teknik, p. 15-18
Artikel i övrig tidskrift
2018

Stakeholder Specific Multi-Scale Spatial Representation of Urban Building-Stocks

Magnus Österbring, Liane Thuvander, Erika Mata Las Heras et al
ISPRS International Journal of Geo-Information. Vol. 7 (5), p. 173-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Value creation by re-renovation – focus on the user perspective

Paula Femenias, Petra Eriksson, Liane Thuvander et al
Proceedings of the 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings, EEHB2018, p. 172-181
Paper i proceeding
2018

Disentangling the compact city drivers and pressures: Barcelona as a case study

Marco Adelfio, Jaan-Henrik Kain, Liane Thuvander et al
Norsk Geografisk Tidsskrift. Vol. 72 (5), p. 287-304
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Solceller som solavskärmning. Forskning, utveckling och demonstration

Peter Kovacs, Olleper Hemlin, Jon Persson et al
Rapport - RISE Research Institutes of Sweden
2018

Informing sustainable architecture - Social sustainability

Paula Femenias, Moa Lipschütz, Liane Thuvander
Informing sustainable architecture - the STED project, p. 142-157
Kapitel i bok
2018

Solavskärmningar med integrerade solceller – hur och varför? ELSA-Guiden

Peter Kovacs, Olleper Hemlin, Jon Persson et al
Rapport - Sveriges byggindustrier (BI)
2018

Energirenovering av flerfamiljshus uppförda före 1945: De boendes perspektiv

Paula Femenias, Klara Mörk, Petra Eriksson et al
Bygg och teknik. Vol. 2018 (5), p. 10-15
Artikel i övrig tidskrift
2017

Renoveringsbehov i äldre hus: möjligheter för energieffektivisering och bevarande av kulturmiljö

Paula Femenias, Pär Johansson, Paula Wahlgren et al
Bygg & teknik. Vol. 2017 (2), p. 32-37
Artikel i övrig tidskrift
2017

Improving the market up-take of energy producing solar shading: A communication model to discuss preferences for architectural integration across different professions

Paula Femenias, Liane Thuvander, Anna Gustafsson et al
Proceedings of th9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 13-14 June, 2017 at Chalmers University of Technology, Göteborg, SWEDEN, p. 140-151
Paper i proceeding
2017

Nya utsikter för solceller vid takrenovering

Peter Kovács, Liane Thuvander, Paula Femenias et al
Bygg & Teknik. Vol. 2017 (4), p. 12-17
Artikel i övrig tidskrift
2017

In search of visualization challenges: The development and implementation of visualization tools for supporting dialogue in urban planning processes

Monica Billger, Liane Thuvander, Beata Stahre Wästberg
Environment and Planning B: Planning and Design. Vol. 44 (6), p. 1012-1035
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Hur mycket energi kan vi spara i våra flerbostadshus? Byggnadsbeståndsmodellering för anpassade renoveringar av flerbostadshus.

Magnus Österbring, Liane Thuvander, Erika Mata Las Heras et al
Bygg och Teknik. Vol. 2017 (2), p. 10-14
Artikel i övrig tidskrift
2017

Future Challenges for Renovation as Experienced by Swedish Housing Companies

Liane Thuvander, Paula Femenias, Birgit Brunklaus
Proceedings from the World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong 5-7 June, p. 647-652
Paper i proceeding
2017

Renovation Needs and Potential for Improved Energy Performance Depending on Ownership – A Location Based Study of Multi-Family Building Stocks in an Urban Context

Magnus Österbring, Liane Thuvander, Erika Mata Las Heras et al
Proceedings of the World Sustainable Built Environment Conference 2017, Hong kong 5-7th June, p. 696-701
Paper i proceeding
2017

Solceller i samband med takrenovering på flerbostadshus – En litteratur- och enkätstudie

Liane Thuvander, Paula Femenias, Johan Gren et al
Rapport - Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
2017

Improving the Market Up-take of Energy Producing Solar Shading: Experiences from Three Cases of Retrofit

Paula Femenias, Liane Thuvander, Peter Kovacs
Proceedings from the World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong 5-7 June, p. 682-688
Paper i proceeding
2017

Architectural Research in Living Labs: Exploring Occupier Driven Changes in Homes

Paula Femenias, Liane Thuvander, Cecilia Holmström et al
Living Labs Design and Assessment of Sustainable Living; Keyson, D.V., Guerra-Santin, O., Lockton, D. (Eds.), p. 89-99
Kapitel i bok
2016

Pending for Renovations: Understanding the Conditions of the Multi-family Housing Stock from before 1945

Pär Johansson, Paula Femenias, Liane Thuvander et al
Energy Procedia. Vol. 96, p. 170-179
Paper i proceeding
2016

Arkitektur och materialflöden i bostäder: Hur påverkar arkitekturen materialflöden över tid i bostadsrätter?

Lina Jonsdotter, Paula Femenias, Cecilia Holmström et al
Bygg & Teknik (2), p. 12-16
Artikel i övrig tidskrift
2016

Renoveringsbarometern: Omfattning och karaktär av renoveringar i bostadshus

Liane Thuvander, Paula Femenias, Birgit Brunklaus et al
Bygg & Teknik (2/16), p. 23-28
Artikel i övrig tidskrift
2016

Socio-economic impact of renovation and energy retrofitting of the Gothenburg building stock

Mikael Mangold, Magnus Österbring, Holger Wallbaum et al
Energy and Buildings. Vol. 123, p. 41-49
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

10 years, 10 examples. Building for sustainable development in Gothenburg, 2003-2013

Annika Danielsson, Anna Gustafsson, Liane Thuvander
Rapport
2016

Assumed Qualities of Compact Cities: Divergences Between the Global North and the Global South in the Research Discourse

Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg, Marco Adelfio et al
17th N-AERUS Conference: 2016 Gothenburg (Sweden). Gothenburg, 16-19 November, 2016.
Paper i proceeding
2016

A differentiated description of building-stocks for a georeferenced urban bottom-up building-stock model

Magnus Österbring, Erika Mata Las Heras, Liane Thuvander et al
Energy and Buildings. Vol. 120, p. 78-84
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder

Paula Femenias, Cecilia Holmström, Lina Jonsdotter et al
Rapport
2015

Spatial exploration of the refurbishment dynamics of urban housing stocks

Liane Thuvander, Magnus Österbring, Mikael Mangold et al
Proceedings of the Computers in Urban Planning and Urban Management conference, CUPUM
Paper i proceeding
2015

Koll på hållbar renovering

Paula Femenias, Liane Thuvander, Kristina Norling Mjörnell et al
Bygg och Teknik. Vol. 2015 (2), p. 30-34
Artikel i övrig tidskrift
2015

Renovering pågår...

Liane Thuvander
Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering. Red: Lind, H & Mjörnell, K, p. 89-102
Kapitel i bok
2015

Tio år tio exempel - Byggande för hållbar utveckling i Göteborg mellan åren 2003-2013

Annika Danielsson, Anna Gustafsson, Liane Thuvander
Rapport
2015

25 Years of shaping future architects and architecture - The evolution of a sustainable building curriculum

Liane Thuvander, Paula Femenias, Barbara Rubino et al
Proceedings of the 31th International PLEA Conference
Paper i proceeding
2015

Strategies for integrated and sustainable renovation: A stronger voice for architectural knowledge

Paula Femenias, Liane Thuvander
Architecture and Sustainability: Critical Perspectives for Integrated Design, p. 133-140
Kapitel i bok
2015

Compact Cities? Exploring qualities, drivers and strategies for promoting mixed-use urban development

Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg, Liane Thuvander
OIKONET Second International Conference "Global Dwelling", Bratislava, 24-25 September 2015
Poster (konferens)
2015

The unspoken: Architectural values, material flows and renovation of modern housing stock

Paula Femenias, Liane Thuvander
Proceedings of the 31th International PLEA Conference
Paper i proceeding
2014

Comparing socio-technical regimes and transition potential in Austrian and Swedish multi-residential housing

Paula Femenias, Iva Kovacic, Maja Lorbek et al
World Sustainable Building Congress Barcelona 28-30 October 2014
Paper i proceeding
2014

Good built examples: Implementation of sustainable building in a ten years perspective in the city of Gothenburg

Liane Thuvander, Barbara Rubino, Annika Danielsson
World Sustainable Building Congress Barcelona 28-30 October 2014
Paper i proceeding
2014

Effects of continuous feedback on households’ electricity consumption: Potentials and barriers

Andreas Nilsson, Cecilia Jakobsson Bergstad, Liane Thuvander et al
Applied Energy. Vol. 122, p. 17-23
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Strategier för renovering och ombyggnad av flerbostadshus från 1940-1960-talet: Strategimatris - ett exempel

Liane Thuvander, Paula Femenias, Leif Andersson
Bygg och Teknik (Nr 2/2014), p. 12-20
Artikel i övrig tidskrift
2014

Early integration of the user’s perspective in the renovation process: Experiences from an “In-depth Dialogue Process with Residents” in rental flats from the 1950s

Camilla Ottosson, Liane Thuvander, Kristin Andersson et al
World Sustainable Building Congress Barcelona 28-30 October 2014
Paper i proceeding
2014

Case Torpa - en arbetsrapport inom forskningsprojektet ReBo

Annika Danielsson, Anna Sofia Wannerskog, Paula Femenias et al
Rapport
2014

Charting corporate greening: environmental management trends in Sweden

Pernilla Gluch, Mathias Petter Gustafsson, Liane Thuvander et al
Building Research and Information. Vol. 42 (3), p. 318-329
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Piloting Time-Tours: Experiences from the Development and Implementation of a Computer Based Exhibition in West Sweden

Per Stenborg, Jonas Tornberg, Johan Ling et al
CAA2010 Fusion of Cultures: Proceedings of the 38th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, edited by F. Contreras, F. Farjas and F. J. Melero, p. 391-396
Paper i proceeding
2013

Testing a multi-value approach to support decision making in renovation in the pre-design phase: A housing area in Sweden from the 1940s.

Liane Thuvander, Paula Femenias, Annika Danielsson et al
Proceedings of the Central Europe towards Sustainable Building conference, CESB13, 26-28 June, Prague., p. 1-4
Paper i proceeding
2013

Integrated Strategies for Sustainable Renovation of Early Post-War Housing: The Case ofTorpa, a Housing Area and National Heritage Asset in Sweden

Paula Femenias, Liane Thuvander, Annika Danielsson
Cultural Heritage Preservation: Proceedings of the 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation, Bolzano, Italy, 16-18 September 2013, p. 159-165
Paper i proceeding
2013

Corporate environmental strategies and performance: A longitudinal study

Pernilla Gluch, Mathias Petter Gustafsson, Liane Thuvander et al
Proceedings 29th Annual ARCOM Conference, 2-4 September 2013, Reading, UK, p. 1197-1207
Paper i proceeding
2013

Gothenburg goes green: Implementation of municipal guidelines for sustainable building.

Liane Thuvander, Roberto Cattaneo, Barbara Rubino
Proceedings of the Central Europe towards Sustainable Building conference, CESB13, 26-28 June, Prague., p. 1-4
Paper i proceeding
2013

Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg

Camilla Ottosson, Liane Thuvander
Rapport
2012

Unveiling the Process of Sustainable Renovation

Liane Thuvander, Paula Femenias, Kristina Norling Mjörnell et al
Sustainability. Vol. 4 (6), p. 1188-1213
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Byggsektorns miljöarbete kan skapa nya affärer

Pernilla Gluch, Henrikke Baumann, Mathias Petter Gustafsson et al
Husbyggaren (5/12), p. 28-33
Artikel i övrig tidskrift
2011

Miljöbarometern: 12 års miljöarbete i bygg- och fastighetssektorn – vad har hänt och vart är vi på väg?

Pernilla Gluch, Henrikke Baumann, Mathias Petter Gustafsson et al
Rapport
2011

Strategies for an Integrated Sustainable Renovation Process: Focus on the Swedish Housing stock ‘People’s Home’

Liane Thuvander, Paula Femenias, Pär Meiling
Proceedings from the International Sustainable Building Conference SB11 in Helsinki 18-21October 2011
Paper i proceeding
2011

Twelve years of environmental work in the Swedish construction industry

Liane Thuvander, Pernilla Gluch, Mathias Petter Gustafsson et al
Proceedings from the International Sustainable Building Conference SB11 in Helsinki 18-21October 2011
Paper i proceeding
2010

Piloting Time-Tours: Experiences from the Development and Implementation of a Computer Based Exhibition in West Sweden

Per Stenborg, Jonas Tornberg, Johan Ling et al
Fusion of Cultures: Abstracts from the XXXVIII Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, CAA2010, edited by F. Javier Melero, Pedro Cano, Jorge Revelles, p. 115-118
Paper i proceeding
2010

On the line between Fact and Fiction: Tools and procedures for digital mediation in Cultural Heritage Management

Per Stenborg, Chris Sevara, Jonas Tornberg et al
COMMUNICATE THE PAST: Ways to present archaeology to the public. Proceedings from the European Association of Archaeologists (EAA) 14th Annual Meeting, Valletta, Malta 16th to 21th September 2008, edited by Anna Arnberg & Tove Stjärna. Vol. Kulturmiljövård i Mälardalen Skrifter 2, p. 87-98
Paper i proceeding
2010

Environmental attitudes, management and performance

Pernilla Gluch, Birgit Brunklaus, Karin Johansson et al
Performance Improvement in Construction Management (eds. Atkin and Borgbrant), p. 158-172
Kapitel i bok
2009

Digital Time-Travels: Communicating Historical GIS and TGIS-Information in Museum Environments

Per Stenborg, Jonas Tornberg, Johan Ling et al
GIS in the Humanities and Social Sciences International Conference — Innovating — Collaborating — Sharing, October 7-9 2009, Academica Sinica, Taipei. Proceedings, p. 365-380
Paper i proceeding
2009

An absoptive capacity model for green innovation and performance in the construction industry

Pernilla Gluch, Mathias Petter Gustafsson, Liane Thuvander
Construction Management and Economics. Vol. 27 (5), p. 451-464
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Linking Social and Environmental Aspects: A Multidimensional Evaluation of Refurbishment Projects

Jenny Stenberg, Liane Thuvander, Paula Femenias
Local Environment. Vol. 14 (6), p. 539-554
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

From the ice age to the present – an audiovisual and tactile model of the Göta River Valley in Western Sweden

Liane Thuvander, Per Stenborg, Johan Ling et al
Digital Heritage: Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, red. M .Ioannides, A. Addisin, A. Georgopoulos, L. Kalisperis, Archaeolingua, Limassol, Cyprus, p. 146-151
Paper i proceeding
2007

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 - en kartläggning av sektorns miljöarbete

Pernilla Gluch, Birgit Brunklaus, Karin Johansson et al
Rapport
2007

Rusta med miljön i fokus!

Paula Femenias, Jenny Stenberg, Liane Thuvander
Invandrare & Minoriteter. Vol. 34 (4-5), p. 42-46
Artikel i övrig tidskrift
2007

A questionnaire survey of environmental attitudes, management and performance of Swedish architects and technical consultants.

Liane Thuvander, Birgit Brunklaus, Pernilla Gluch et al
Proceedings of the Central Europe towards Sustainable Building conference, CESB 07, 24-26 september Prague.. Vol. 1, p. 143-149
Paper i proceeding
2007

What makes it slow? A questionnaire survey of environmental attitudes, management and performance

Pernilla Gluch, Birgit Brunklaus, Karin Johansson et al
4th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, 14th-15th June 2007, Luleå, Sweden
Paper i proceeding
2005

Potentials for solar energy applications in the existing buildings stock of Göteborg.

Liane Thuvander, Jonas Tornberg
CUPUM 05 (Computers in Urban Planning and Urban Management)
Paper i proceeding
2005

Potentials for Sustainable Development by Amalgamating Social and Environmental Aspects: Experiences from Refurbishment Projects in Sweden

Liane Thuvander, Jenny Stenberg, Paula Femenias
The 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo, Japan
Paper i proceeding
2005

Comparing building stocks in three European countries

Mehmet Aksoezen, Liane Thuvander, Claudio Ferrara et al
Sustainable Building 2005
Paper i proceeding
2005

Visualisering av byggnadsrelaterad energianvändning

Liane Thuvander, Jonas Tornberg
Mapping and Image Science, p. 10-19
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

A GIS Energy Model for the Building Stock of Göteborg.

Liane Thuvander, Jonas Tornberg
25th ESRI International User Conference
Paper i proceeding
2003

Miljöbarometern för byggsektorn 2002

Henrikke Baumann, Birgit Brunklaus, Pernilla Gluch et al
Rapport
2002

What Environmental Data do Property Managers have on Buildings and their Management?

Liane Thuvander, Birgit Brunklaus
Proceedings of the Sustainable Building Conference
Paper i proceeding
2002

Do Swedish property management companies have necessary conditions for environmental management? An interview study on environmental data availability

Birgit Brunklaus, Liane Thuvander
Proceedings of the GIN conference 2002
Övrigt konferensbidrag
2002

Environmental drivers, management and results in Swedish building industry. A surevey within the International Business Environmental Barometer

Henrikke Baumann, Birgit Brunklaus, Pernilla Gluch et al
Proceedings of International Conference of Sustainable Building 2002, p. 16-
Paper i proceeding
2002

Experiences related to data in building research

Liane Thuvander, Catarina Thormark
MISTRA Sustainable building. Experiences from a cross-disciplinary research programme / Edén, Michael, Jönsson, Åsa, p. 91-104
Kapitel i bok
2000

Framtidsstudier av fönsterbyten i miljonprogrammets flerbostadshus

Paula Femenias, Liane Thuvander
Bygg och teknik 2000 (8), p. 37-40
Artikel i övrig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 34 forskningsprojekt

2022–2024

MiljöVis II: Effektiv representation av hälso-och hållbarhetseffekter i infrastrukturmodeller med fokus på miljöfaktorer och sociala konsekvenser

Susanne Van Raalte Unknown organization
Vasilis Naserentin Tillämpad matematik och statistik
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Trafikverket
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

2022–2024

Digitaliserad målkonfliktshantering i komplexa projekt – Visualisering av miljödata kopplat till hälso-och hållbarhetseffekter

Vasilis Naserentin Tillämpad matematik och statistik
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Susanne Van Raalte Unknown organization
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Trafikverket
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

2021–2023

Det cirkulära köket 2.0 från prototyp till tillämpning

Paula Femenias Byggnadsdesign
Kaj Granath Byggnadsdesign
Ulrike Rahe Forskning - Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Giliam Dokter Arkitekturens teori och metod
Sofie Hagejärd Arkitekturens teori och metod
Anita Ollár Arkitekturens teori och metod
Västra Götalandsregionen
Formas

2021–2023

Det cirkulära köket - VGR demonstrator (CIK)

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Giliam Dokter Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Kaj Granath Byggnadsdesign
Ulrike Rahe Forskning - Arkitekturens teori och metod
Sofie Hagejärd Arkitekturens teori och metod
Anita Ollár Arkitekturens teori och metod
HSB Living Lab
Västra Götalandsregionen

2021–2023

Digital tvilling för att modellera framtida energibehov i Göteborgs byggnadsbestånd: ett verktyg för ökad aktörssamverkan, effektivisering och samordning av energifrågor

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Vasilis Naserentin Tillämpad matematik och statistik
Holger Wallbaum Byggnadsteknologi
Daniela Maiullari Arkitekturens teori och metod
Göteborg Energi AB

2021–2021

Vart är vi på väg? Implementering av hållbar utveckling inom arkitektprofessionen – erfarenheter från 10 års utbildning

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Ida Röstlund Stadsbyggnad
Lena Falkheden Stadsbyggnad
Björn Malbert Stadsbyggnad
Adlerbertska forskningsstiftelsen

2020–2022

SolVis – verktyg för visualisering av och kunskapspridning om solelproduktion

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Energimyndigheten

2020–2020

Framtidsbeständig stadsförnyelse med barnperspektivet i fokus: Digital interaktiv design stöd för att skapa hållbara och hälsosamma stadsdelar

Alexander Hollberg Byggnadsteknologi
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Jorge Gil Stadsbyggnad
Ellen Dahllöf Boyd Byggnadsdesign
Formas

2020–2024

Digital Twin Cities Centre

Sanjay Somanath Byggnadsteknologi
Fredrik Nilsson Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Fredrik Edelvik Digital Twin Cities Centre
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Alexander Hollberg Byggnadsteknologi
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Graham Kemp Data Science
Vasilis Naserentin Digital Twin Cities Centre
Anders Logg Tillämpad matematik och statistik
Johan Felix Digital Twin Cities Centre
Jorge Gil Stadsbyggnad
Bernd Ketzler Digital Twin Cities Centre
Christian Koch Construction Management
Jonas Runberger Arkitekturens teori och metod
VINNOVA

2020–2021

MiljöVis - Effektiv representation av miljöinformation i infrastrukturmodeller

Susanne Van Raalte Unknown organization
Vasilis Naserentin Tillämpad matematik och statistik
Orfeas Eleftheriou Tillämpad matematik och statistik
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Fabio Latino Tillämpad matematik och statistik
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Trafikverket

2020–2020

SCENDA: Scenariovisualisering av miljödata i kompakta städer

Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Vasilis Naserentin Tillämpad matematik och statistik
Chalmers

2019–2022

Samsyn vid energirenovering: Hyresgästen i fokus

Paula Femenias Byggnadsdesign
Lina Jonsdotter Byggnadsdesign
Kaj Granath Byggnadsdesign
Jens Widmark Byggnadsdesign
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Alexander Knutsson Byggnadsdesign
Martine Buser Construction Management
Energimyndigheten
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

2019–2019

Integration av kvalitativa data - Utveckling av ett koncept och digital metod för automatiserad visualisering av perception av urbana platser

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Fabio Latino Tillämpad matematik och statistik
Marco Adelfio Stadsbyggnad
Vasilis Naserentin Tillämpad matematik och statistik
Chalmers

2019–2021

Regional energibehovsanalysportal (REDAP)

Holger Wallbaum Byggnadsteknologi
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Claudio Nägeli Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

2019–2019

3De-energiutmaningar med tredimensionell fastighetsindelning

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Energimyndigheten

2018–2021

Stitching the city: From micro-data to macro-views

Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Emilio Da Cruz Brandao Stadsbyggnad
Marco Adelfio Stadsbyggnad
STINT

2018–2018

Flyttmönster vid renovering - pilotstudie

Paula Femenias Byggnadsdesign
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Charlotta Thodelius Byggnadsdesign
Joakim Forsemalm Unknown organization
Framtiden
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

2018–2018

Boendedialoger vid renovering

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Ida Röstlund Stadsbyggnad
AB Svensk Byggtjänst

2018–2018

SOL:AR Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering

Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Formas

2017–2018

Hur uppfattar de boende i Hammarkullen sin närmiljö? – Visuell kartläggning av olika värden inför renovering

Jenny Stenberg Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Adlerbertska forskningsstiftelsen

2016–2017

Miljontak – takrenovering med solceller

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Energimyndigheten

2016–2016

Visualisera Timmerhusets energisystem- och flöden: en förstudie

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Kristina Knaving Interaktionsdesign
Västra Götalandsregionen

2015–2019

Om-renovering: Möjligheten att öka energieffektiviteten och återskapa kulturhistoriska värden

Paula Femenias Byggnadsdesign
Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Energimyndigheten

2015–2017

Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv: från energieffiktivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur [ELSA]

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Energimyndigheten

2015–2017

Nordic Built – Sustainable Transformation and Environmental Design (STED)

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Fredrik Nilsson Arkitektur
Nordic Innovation

2015–2015

Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder

Paula Femenias Byggnadsdesign
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Lina Jonsdotter Byggnadsdesign
Energimyndigheten

2014–2017

Omställning mot hållbar tillväxt av byggnadståndet på områdesnivå

Holger Wallbaum Byggnadsteknologi
Erika Mata Las Heras Energiteknik
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Filip Johnsson Energiteknik
Magnus Österbring Byggnadsteknologi
Energimyndigheten

2014–2019

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Paula Femenias Byggnadsdesign
Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Holger Wallbaum Byggnadsteknologi
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Jan Bröchner Service Management and Logistics
Jenny Stenberg Arkitekturens teori och metod
Formas

2014–2018

Kompakta städer? Att undersöka kvaliteter, drivkrafter och strategier för att stödja blandstaden

Jaan-Henrik Kain Stadsbyggnad
Jenny Stenberg Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Marco Adelfio Stadsbyggnad
Formas

2013–2014

10 år 10 exempel. Byggande för en hållbar utveckling i Göteborg.

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Annika Danielsson Unknown organization
Adlerbertska forskningsstiftelsen

2012–2012

Visualisering som analysverktyg för hållbar stadsutveckling

Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Adlerbertska forskningsstiftelsen

2011–2017

Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik

Fredrik Nilsson Arkitektur
Frans Magnusson Arkitekturens teori och metod
Malgorzata Zboinska Forskning - Arkitekturens teori och metod
Stig Anton Nielsen Arkitekturens teori och metod
Atli Magnus Seelow Forskning - Arkitekturens teori och metod
Andrej Slavik Arkitekturens teori och metod
Catharina Dyrssen Stadsbyggnad
Claes Caldenby Forskning - Arkitekturens teori och metod
Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Daniel Norell Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Johan Linton Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Michael Asgaard Andersen Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Michael U. Hensel Unknown organization
Nel Janssens Forskning - Arkitekturens teori och metod
Halina Dunin-Woyseth von Turow Arkitekturens teori och metod
Karel Deckers Unknown organization
Johan Liekens Unknown organization
Anna Maria Orrù Stadsbyggnad
Karl-Gunnar Olsson Forskning - Arkitekturens teori och metod
Daniel Koch Byggnadsdesign
Formas

2011–2014

MiljöGIS (geografiska informationssystem) för byggnadsbestånd och urbana strukturer: etapp II

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Formas

2010–2013

Rebo: Strategier för hållbar renovering - fokus på perioden 'folkhemmet'

Paula Femenias Byggnadsdesign
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Pär Meiling Tillämpad informationsteknologi
Västra Götalandsregionen
Bebo - Beställaregruppen bostäder
Formas
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Det kan finnas fler projekt där Liane Thuvander medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.