MiljöVis II: Effektiv representation av hälso-och hållbarhetseffekter i infrastrukturmodeller med fokus på miljöfaktorer och sociala konsekvenser
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

Det tvärvetenskapliga projektet MiljöVis II syftar till att vidareutveckla och skala upp metoder och lösningar för visualisering av miljödata (luft, ljud, och sociala konsekvenser) i Trafikverkets stora samordningsmodeller, utvecklade i pilotprojektet MiljöVis - Effektiv representation av miljödata i infrastrukturmodeller. Fokus i det nya projektet ligger på hur man kan visualisera flera parametrar tillsammans, för att kunna se kombinerade effekter och på så sätt utforska deras gemensamma miljömässiga och sociala påverkan. Målet med projektet är att utveckla ett visuellt språk för visualisering av komplexa data i 3D-modeller och på så sätt skapa tydligare kommunikationsmedel, effektivare underlag för beslutsfattande, samt bidra till en effektivare kvalitetssäkring under plan- och byggprocessen. Ytterligare ett mål är att i dessa modeller lättare kunna förutsäga hälso- och hållbarhetseffekter av olika åtgärder, samt att kunna se synergier och konflikter mellan olika målbilder.

Deltagare

Beata Stahre Wästberg (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Orfeas Eleftheriou

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Fabio Latino

Chalmers, Fysik, E-commons

Jessica Lundin

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Vasilis Naserentin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Susanne Van Raalte

Unknown organization

Lina Zachrisson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Digital Twin Cities Centre

Gothenburg, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Projekt-id: TRV2021/5335
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Trafikverket

Projekt-id: 2021/5335
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2024-03-06