Monica Billger

Professor vid Arkitekturens teori och metod

Monica Billger, PhD, professor i arkitektur och visualisering vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola. Fokus för hennes doktorsexamen 1999 var uppfattningen av färg och ljus i slutna utrymmen. Hon vände sitt intresse till visualisering och har nu mer än 20 års erfarenhet från forskning inom området visualisering av den byggda miljön. 2012 blev hon chef för Visual Arena Research, ett visualiseringscenter vid Chalmers och Göteborgs universitet. Monica Billger har fungerat som en katalysator och facilitator för att generera nya forskningsprojekt med särskilt fokus på utveckling av dialogverktyg. 2020-21 var hon involverad i utvecklingen av utställningen VisLabs på Universeum, ett nationellt vetenskapscentrum i Göteborg. Monica är sedan januari 2022 chef för InfraVis, en ny nationell infrastruktur för datavisualisering.

Källa: chalmers.se
Image of Monica Billger

Visar 71 publikationer

2023

Assessing the potential to use serious gaming in planning processes for sanitation designed for resource recovery

Jennifer R Mc Conville, Monica Billger, C. B. Niwagaba et al
Environmental Science and Policy. Vol. 145, p. 262-274
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

A Proposed Workflow for Conceptual Visualization Studies in Urban 3D-Models

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger, Liane Thuvander et al
The 18th International Conference on Computational Urban Planning and Urban Management (CUPUM)
Paper i proceeding
2022

Colored skins and vibrant hybrids: Manipulating visual perceptions of depth and form in double-curved architectural surfaces through informed use of color, transparency and light

Malgorzata Zboinska, Delia Dumitrescu, Monica Billger et al
Color Research and Application. Vol. 47 (4), p. 1042-1064
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Visualisation of traffic noise exposure and health impact in a 3D urban environment

Mikael Ögren, Jens Forssén, Patrik Höstmad et al
Paper collection of the ICBEN 2021 Congress
Paper i proceeding
2021

LIGHT TOPOGRAPHY and SPACIOUSNESS in the URBAN ENVIRONMENT

Ulrika Wänström Lindh, Monica Billger
Nordisk arkitekturforskning. Vol. 33 (1), p. 103-134
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The Reclaim game

Jennifer McConville, Erik Ambring, Carl-Axel Ambring et al
Övrigt
2021

Light distribution and perceived spaciousness: Light patterns in scale models

Ulrika Wänström Lindh, Monica Billger
Sustainability. Vol. 13 (22)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Att synliggöra det osynliga - Kartläggning av representation av miljödata i digitala modeller

Beata Stahre Wästberg, Liane Thuvander, Susanne Van Raalte et al
Rapport - Trafikverket
2021

MiljöVis: Effektiv representation av miljödata i digitala modeller

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger, Liane Thuvander et al
Rapport - Trafikverket
2020

The MIMIC construction logistics game: facilitating group discussion and understanding of construction logistics through gameplay

Karl Bergström, Monica Billger, Anna Fredriksson et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,. Vol. 588 (1.15 – 1.19)
Paper i proceeding
2020

Visualisering och auralisering av buller i stadsmiljö

Beata Stahre Wästberg, Jens Forssén, Liane Thuvander et al
Bygg & teknik . Vol. 3, p. 8-12
Artikel i övrig tidskrift
2020

Piloting a collaborative data library of fine-grained data to support knowledge facilitation in architectural courses

Liane Thuvander, Cameron Green, Marco Adelfio et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (1.15-1.19)
Paper i proceeding
2020

A User-Based Look at Visualization Tools for Environmental Data and Suggestions for Improvement - An Inventory among City Planners in Gothenburg

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger, Marco Adelfio
Sustainability. Vol. 7 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Iterative Prototyping of Urban CoBuilder: Tracking Methods and User Interface of an Outdoor Mobile Augmented Reality Tool for Co‐Designing

Hyekyung Imottesjo, Liane Thuvander, Monica Billger et al
Multimodal Technologies and Interaction. Vol. 4 (2), p. 1-21
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

An urban planning tool demonstrator with auralisation and visualisation of the sound environment

Jens Forssén, Patrik Höstmad, Beata Stahre Wästberg et al
Proceedings of the FA2020 Conference, p. 869-871
Paper i proceeding
2020

Experience of Spaciousness and Enclosure: Distribution of Light in Spatial Complexity

Ulrika Wänström Lindh, Monica Billger, Myriam Aries
SDAR* Journal of Sustainable Design & Applied Research. Vol. 8 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Lessons from co-designing a resource-recovery game for collaborative urban sanitation planning

Monica Billger, Jaan-Henrik Kain, Charles B. Niwagaba et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (4)
Paper i proceeding
2019

Design considerations for virtual laboratories: A comparative study of two virtual laboratories for learning about gas solubility and colour appearance

Beata Stahre Wästberg, Thommy Eriksson, Göran Karlsson et al
Education and Information Technologies. Vol. 24 (3), p. 2059-2080
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Land Use Regression Approach to Model NO2–Concentrations in a Swedish Medium-City

Mateus Habermann, Monica Billger, Marie Haeger-Eugensson
Environmental Pollution and Protection . Vol. 3 (3), p. 71-89
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Smart Construction logistics

Michael Berden, Anna Fredriksson, Mats Janné et al
Rapport
2017

In search of visualization challenges: The development and implementation of visualization tools for supporting dialogue in urban planning processes

Monica Billger, Liane Thuvander, Beata Stahre Wästberg
Environment and Planning B: Planning and Design. Vol. 44 (6), p. 1012-1035
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Visualizing environmental data for pedestrian comfort analysis in urban planning processes

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger, Jens Forssén et al
Proceedings for CUPUM 2017 - 15th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management
Paper i proceeding
2016

User evaluation of a virtual colour laboratory as a tool for demonstrating colour appearance

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger
Color Research and Application. Vol. 41 (6), p. 611-625
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

URBAN MODELLING AND VISUALIZATION TOOLS FOR URBAN TRANSPORTATION SYSTEMS – EXAMPLES FROM TWO LIVING-LAB PROJECTS IN GOTHENBURG.

Monica Billger, Anna Kaczorowska, Jackie Forzelius et al
Proceedings for The 21st LRN Annual Conference and PhD Workshop 2016 : Doing the Right Thing – Ethical Issues in Logistics and Supply Chain, 7/9- 9/9 2016, Univ of Hull, UK, p. 36-
Paper i proceeding
2015

Land use Regression as Method to Model Air Pollution. Previous Results for Gothenburg/Sweden

Mateus Habermann, Monica Billger, Marie Haeger-Eugensson
Procedia Engineering. Vol. 115, p. 21-28
Paper i proceeding
2015

An assessment method for evaluating colour rendering properties of light sources

Monica Billger, Björn Löfving, Jörgen Thaung
Proceedings of the 28th Session of the CIE, Manchester, United Kingdom, 28 June – 4 July 2015. Vol. Volume 1 (part 2), p. 954-963
Paper i proceeding
2015

Rätt utformad LED‐belysning för bättre synkvalité

Jörgen Thaung, Björn Löfving, Monica Billger
Övrigt
2015

To Predict Reality in Virtual Environments: Exploring the reliability of colour and light appearance in 3D-models

Beata Stahre Wästberg, Jacqueline Forzelius, Monica Billger
Proceedings for AIC/MCS 2015 Tokyo - Color and Image, Midterm Meeting of the International Colour Association (AIC) 19-22 May 2015, Ochanomizu sola city Conference Center, Tokyo, Japan, p. 1301-1306
Övrigt konferensbidrag
2015

Visualization of Disability Glare Due to Veiling Luminance

Björn Löfving, Monica Billger, Jörgen Thaung
Energy Procedia. Vol. 78, p. 735-740
Paper i proceeding
2015

Bättre ljus i skolan minskar barnens stress

Ulrica Celec, Mikael Stamming, Peter K Andersson et al
NyTeknik, Debatt. Publicerad 23 juni 2015 06:12
Artikel i övrig tidskrift
2014

Färg och ljus i rum

Monica Billger
Vårdmiljöns betydelse, Redaktör Helle Wijk, p. 145-160
Kapitel i bok
2014

Färg, ljus och rumslig dynamik

Monica Billger
Färg & Ljus för människan i rummet, p. 201-219
Kapitel i bok
2014

Slutrapport Sendsmart

Maria Lindholm, Sönke Behrends, Monica Billger et al
Rapport
2013

How to Visualize the Invisible Simulating Air Pollution Dispersions in a 3D City Model

Beata Stahre Wästberg, Jonas Tornberg, Monica Billger et al
Proceedings of CUPUM 2013: 13th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management - Planning Support Systems for Sustainable Urban Development. Vol. 2013, p. 1-4
Paper i proceeding
2013

GO Smart: An innovative solution to the seamless journey

MariAnne Karlsson, Hans Arby, Monica Billger et al
Nationella konferensen i transportforskning, 22-23 oktober, 2013, Göteborg, p. 2-
Paper i proceeding
2013

The Virtual Colour Laboratory: The development of an interactive web application for colour education

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger, Karin Fridell Anter et al
Proceeding for AIC 2013 - 12th International AIC Congress: Bringing Colour to Life
Paper i proceeding
2012

Visualization tool for increased quality of vision

Jörgen Thaung, Monica Billger, Björn Löfving et al
Proceedings of ARCH12, 2012
Övrigt konferensbidrag
2012

A cross-cultural comparison of colour emotion for two-colour combinations

L. C. Ou, M. R. Luo, P. L. Sun et al
Color Research and Application. Vol. 37 (1), p. 23-43
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

SYN-TES INTERDISCIPLINARY RESEARCH ON COLOUR AND LIGHT

Karin Fridell Anter, Harald Arnkil, Leif Berggren et al
Proceedings for Interim Meeting of the International Colour Association (AIC); AIC 2012 “In Color We Live: Color and Environment”, 22 – 25 September 2012, Taipei, Taiwan, p. 80 - 83
Paper i proceeding
2010

A virtual colour laboratory

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger, Karin Fridell Anter
Colore - Quaderni di Cultura e Progetto del Colore (68), p. 26-31
Artikel i övrig tidskrift
2010

Colour Research with Architectural Relevance: How Can Different Approaches Gain from each Other?

K. F. Anter, Monica Billger
Color Research and Application. Vol. 35 (2), p. 145-152
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

To Colour the Virtual World

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger, Karin Fridell Anter
International Journal of Architectural Computing. Vol. 07 (02), p. 289-308
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

A Virtual Colour Laboratory - Presentation and Invitation

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger, Karin Fridell Anter
Proceedings of 11th Congress of the International Colour Association, Sydney, 2009
Paper i proceeding
2008

The influence of the applied technologies on estimating graphical representations

Ilona Heldal, Beata Stahre Wästberg, Maria Spante et al
Architectural Inquiries - Theories, methods and strategies in contemporary Nordic architectural research, Göteborg, Sweden, April 24–26, 2008
Övrigt konferensbidrag
2008

Developing Sketching Techniques in Virtual Reality for Better Understanding Urban Planning Processes

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger, Ilona Heldal et al
Poster (konferens)
2007

Significance of Colour on Room Character: Study on Dominantly Reddish and Greenish Colours in North- and South-facing Rooms

Maud Hårleman, Inga-Britt Werner, Monica Billger
Colour Design and Creativity. Vol. 1 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Analysis of cross-cultural color emotion

X. P. Gao, J. H. Xin, T. Sato et al
Color Research and Application. Vol. 32 (3), p. 223-229
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Färgkombinationseffekter i rum

Monica Billger
Forskare och praktiker om färg, ljus, rum/Fridell Anter, Karin
Kapitel i bok
2006

Colour Meaning in Different Settings: Example from the fine arts and experimental colour studies

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger
Proceedings for AIC South Africa 2006, Misty Hills, South Africa, 24-27 October, 2006
Paper i proceeding
2006

Färgkombinationseffekter i rum

Monica Billger
Forskare och praktiker om färg - ljus - rum
Kapitel i bok
2006

Physical Measurements vs Visual Perception: Comparing Colour Appearance in Reality to Virtual Reality

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger
Proceedings for CGIV 2006, Leeds, United Kingdom, 19-22 June, 2006
Paper i proceeding
2005

The Effect of Culture on Colour Emotion and Preference

Li-Chen Ou, Ronnier Lou, G Cui et al
Proceedings for AIC Granada, Spain, May 8 – 13, 2005
Paper i proceeding
2005

Färgkombinationseffekter i rum

Monica Billger
Färg och ljus inomhus / Fridell Anter, Karin
Kapitel i bok
2005

Cross-Disciplinary Study in Complexity and Transformation: Transforming Aesthetics

Catharina Dyrssen, Cheryl Akner Koler, Monica Billger
Joining Forces. Design research, industries, and a new interface for competitiveness. Vol. 2005
Paper i proceeding
2005

Färg i stor och liten skala

Beata Stahre Wästberg, Maud Hårleman, Monica Billger
Färgnotiser (76)
Artikel i övrig tidskrift
2005

Urban Glades: Investigating light and sound in a research by design workshop.

Catharina Dyrssen, Monica Billger
Joining Forces. Design research, industries, and a new interface for competitiveness.. Vol. 2005
Paper i proceeding
2005

Research by Design - or Design as Research: Theories, methods, projects

Monica Billger, Catharina Dyrssen
Joining Forces. Design research, industries, and a new interface for competitiveness.. Vol. 2005
Paper i proceeding
2005

Experience of Light, Colour ans Space in Virtual Environments

Beata Stahre Wästberg, Monica Billger
SIGRAD '05 The Annual SIGRAD Conference Special Theme: Mobile Graphics, November 23-24, 2005, Lund, Sweden / edited by Tomas Akenine-Möller
Poster (konferens)
2005

Towards perceptual colour for virtual environments

Beata Stahre Wästberg, C Gatta, Monica Billger et al
AIC
Paper i proceeding
2004

Colour Emotions in Larger and Smaller Scale

Beata Stahre Wästberg, Maud Hårleman, Monica Billger
Proceedings for AIC 2004 Colour and Paints
Paper i proceeding
2004

Perception of Colour and Space in Virtual Reality: a comparison between a real room and virtual reality models

Monica Billger, Ilona Heldal, Beata Stahre Wästberg et al
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Vol. 5292, p. 90-98
Paper i proceeding
2004

The Arbitrary Road from Reality to Virtual Reality

Monica Billger, Beata Stahre Wästberg, Ilona Heldal
Arquitectura 3000
Paper i proceeding
2003

Virtual Environments versus a Full-Scale model for examining colours and space

Monica Billger, Ilona Heldal
Virtual Concept
Paper i proceeding
2003

Experience of Light, Colour and Space in Reality compared to Virtual Reality

Monica Billger
AIC 2003 Colour management and Colour communication
Paper i proceeding
2002

Colour Emotions in Sweden

Monica Billger, Beata Stahre Wästberg, Ylva Konradsson
International Conference on Colour Emotion Research and Application, Bangkok, Thailand, July 5–7, 2002, p. 1-3
Övrigt konferensbidrag
2000

Evaluation of a colour reference box as an aid for identification of colour appearance in rooms

Monica Billger
Color Research & Application. Vol. 25 (3), p. 214-225
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Colour combination effects in experimental rooms

Monica Billger
Color Research and Application. Vol. 24 (4), p. 230-242
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

The identification of colour in spatial situations

Monica Billger
Licentiatavhandling

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 26 forskningsprojekt

2023–2023

FärgVis: Anpassad visualisering för användarbehov med fokus på färg

Jessica Lundin Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Lina Zachrisson Arkitekturens teori och metod
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Adlerbertska forskningsstiftelsen

2022–2024

RECLAIM av näringsämnen - digitalisering av ett samarbetsspel för ökat kretslopp

Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Formas

2022–2024

Digitaliserad målkonfliktshantering i komplexa projekt – Visualisering av miljödata kopplat till hälso-och hållbarhetseffekter

Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Susanne Van Raalte Unknown organization
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Vasilis Naserentin Tillämpad matematik och statistik
Trafikverket
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

1 publikation finns
2022–2024

MiljöVis II: Effektiv representation av hälso-och hållbarhetseffekter i infrastrukturmodeller med fokus på miljöfaktorer och sociala konsekvenser

Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Fabio Latino E-commons
Orfeas Eleftheriou Tillämpad matematik och statistik
Vasilis Naserentin Tillämpad matematik och statistik
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Susanne Van Raalte Unknown organization
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Lina Zachrisson Arkitekturens teori och metod
Jessica Lundin Arkitekturens teori och metod
Trafikverket
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

1 publikation finns
2021–2021

Klimatanpassat jämnlikt Göteborg: Den digitala tvillingen som mötesplats för diskussion och medskapande

Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Sanjay Somanath Byggnadsteknologi
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Malgorzata Zboinska Arkitekturens teori och metod
Urban Futures - Centre for Sustainable Urban Futures

2020–2022

SolVis – verktyg för visualisering av och kunskapspridning om solelproduktion

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Energimyndigheten

1 publikation finns
2020–2022

Virtual Gothenburg Lab

Monica Billger Arkitekturens teori och metod
VINNOVA

2020–2021

MiljöVis - Effektiv representation av miljöinformation i infrastrukturmodeller

Susanne Van Raalte Unknown organization
Vasilis Naserentin Tillämpad matematik och statistik
Orfeas Eleftheriou Tillämpad matematik och statistik
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Fabio Latino Tillämpad matematik och statistik
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Trafikverket

3 publikationer finns
2020–2020

SCENDA: Scenariovisualisering av miljödata i kompakta städer

Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Vasilis Naserentin Tillämpad matematik och statistik
Chalmers

2 publikationer finns
2018–2021

Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation (MIMIC)

Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Kajsa Hulthén Supply and Operations Management
Victor Eriksson Supply and Operations Management
Karl Bergström Arkitekturens teori och metod
VINNOVA

2 publikationer finns
2018–2021

Stitching the city: From micro-data to macro-views

Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Emilio Da Cruz Brandao Stadsbyggnad
Marco Adelfio Stadsbyggnad
STINT

3 publikationer finns
2018–2019

En demonstrator för virtuell planering och scenarioanalys av osynliga miljövärden med fokus på buller i staden (DemoVirPEN)

Fabio Latino Tillämpad matematik och statistik
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Daniel Sjölie Interaktionsdesign
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Jens Forssén Teknisk akustik
Patrik Höstmad Teknisk akustik
Chalmers

4 publikationer finns
2017–2019

Barn som medskapare av stadens rum

Jenny Stenberg Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Formas

1 publikation finns
2017–2018

Ett dialogverktyg för visualisering av miljödata i stadsplaneringsprocesser ur ett fotgängarperspektiv

Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Formas

2 publikationer finns
2016–2019

Anpassning och innovation i sanitetsplanering : en undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem

Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Vetenskapsrådet (VR)

3 publikationer finns
2016–2019

Arkitektoniska konvertibler: på väg mot ett alternativt konstnärligt förhållningssätt till att utforma interaktiva arkitektoniska omgivningar

Malgorzata Zboinska Arkitekturens teori och metod
Karin Hedlund Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Peter Ljungstrand Interaktionsdesign
Fredrik Nilsson Arkitektur
Eva Amborg Arkitekturens teori och metod
Vetenskapsrådet (VR)

13 publikationer finns
2016–2017

Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Lena Hopsch Unknown organization
Maja Kovacs Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Sandra Hillén Arkitekturens teori och metod
VINNOVA

2015–2020

Nattstadsplanering i Sverige Förutsättningar och åtgärdsförslag

Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Mari Tastare Unknown organization
Clara Fraenkel Unknown organization
Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

2015–2015

Nodes-4-Visualization

Monica Billger Tillämpad informationsteknologi
Vetenskapsrådet (VR)

2014–2017

Att överbrygga klyftor: Barn och planerare som medskapare av stadens rum

Pontus Wallgren Design and Human Factors
MariAnne Karlsson Design and Human Factors
Jenny Stenberg Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Formas

2013–2015

Rätt utformad LED-belysning för bättre synkvalité

Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Energimyndigheten

2013–2013

Att visualisera det osynliga - Visualisering av miljöfaktorer i stadsmodeller

Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Jonas Tornberg Stadsbyggnad
Mistra Urban Futures

1 publikation finns
2012–2013

Det Virtuella Färglaboratoriet (DVFL)

Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Karin Fridell Anter Unknown organization
Formas

7 publikationer finns
2011–2011

Visualisering inom transportområdet – Kartläggning och utvärdering

Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Visualiseringscentrum
Chalmers

1 publikation finns
2011–2017

Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik

Fredrik Nilsson Arkitektur
Frans Magnusson Arkitekturens teori och metod
Malgorzata Zboinska Forskning - Arkitekturens teori och metod
Stig Anton Nielsen Arkitekturens teori och metod
Atli Magnus Seelow Forskning - Arkitekturens teori och metod
Andrej Slavik Arkitekturens teori och metod
Catharina Dyrssen Stadsbyggnad
Claes Caldenby Forskning - Arkitekturens teori och metod
Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Daniel Norell Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Johan Linton Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Michael Asgaard Andersen Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Michael U. Hensel Unknown organization
Nel Janssens Forskning - Arkitekturens teori och metod
Halina Dunin-Woyseth von Turow Arkitekturens teori och metod
Karel Deckers Unknown organization
Johan Liekens Unknown organization
Anna Maria Orrù Stadsbyggnad
Karl-Gunnar Olsson Forskning - Arkitekturens teori och metod
Daniel Koch Byggnadsdesign
Formas

23 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Monica Billger medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.