Anpassning och innovation i sanitetsplanering : en undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Monica Billger (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-06297
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-17