The identification of colour in spatial situations
Licentiatavhandling, 1996

colour

colour research

room

space

identity colour

spatial situations

colour variations

Författare

Monica Billger

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitektur

ISBN

992-272076-0

Mer information

Skapat

2017-10-08