The influence of the applied technologies on estimating graphical representations
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Arkitektur

Maria Spante

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur

Architectural Inquiries - Theories, methods and strategies in contemporary Nordic architectural research, Göteborg, Sweden, April 24–26, 2008

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06