Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik
Forskningsprojekt, 2011 – 2017

Arkitekturen och arkitekturprofessionen står inför nya utmaningar: hållbar utveckling kräver användning av ny, avancerad byggteknik; anpassning och återanvändning av befintligt byggnadsbestånd blir en allt viktigare uppgift; urban utveckling kräver integration av olika kunskapsfält; avancerade ICT-verktyg påverkar designpraktik och byggproduktion. Dessa utmaningar innebär även nya möjligheter för arkitekturprofessionen att skapa hållbar byggd miljö, och att bidra till forskningen genom arkitekturtänkandets potential att hantera komplexitet. För detta behövs utveckling av integrerade teorier och metoder, baserade i arkitekturdisciplinen och där designtänkandet står i centrum. Denna starka forskningsmiljö ser den byggda miljön som en materiell kultur och arkitekturen som en "skapande disciplin". Från detta perspektiv, kopplat till hållbar utveckling, fokuseras fyra samverkande forskningsteman: "Materiella mekanismer", "Historia", "Undersökande modellering" och "Alteration". En unik samling svenska och internationella forskare och arkitekturpraktiker bildar en gemensam plattform i syfte att skapa en dynamisk forskningsmiljö som tillvaratar arkitekturtänkandets potential i forskning om komplexa frågor i den byggda miljön. Koncentrerade forskningsprojekt kombineras med utåtriktade aktiviteter, vilket kommer att ge betydelsefulla bidrag till teorier och metoder inom såväl arkitekturforskning som arkitekturpraktik.

Deltagare

Fredrik Nilsson (kontakt)

Arkitektur

Michael Asgaard Andersen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Monica Billger

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Karel Deckers

Unknown organization

Halina Dunin-Woyseth von Turow

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Julia Fredriksson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Michael U. Hensel

Unknown organization

Nel Janssens

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Daniel Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Johan Liekens

Unknown organization

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Frans Magnusson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Stig Anton Nielsen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Daniel Norell

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Anna Maria Orrù

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Atli Magnus Seelow

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Andrej Slavik

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign och Software Engineering

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Malgorzata Zboinska

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 259-2011-75
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://architectureinthemaking.se

Senast uppdaterat

2019-06-03