Julia Fredriksson

Forskare vid Stadsbyggnad

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Get(Uri uri, String method, String path, HtmlDocument doc, IWebProxy proxy, ICredentials creds) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1355 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.LoadUrl(Uri uri, String method, WebProxy proxy, NetworkCredential creds) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1479 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Load(String url, String method) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1103 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Load(String url) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1061 at ChalmersResearchCMS.Utilities.ChalmersPersonalWeb.GetStaffDesc(String cid, String lang) in C:\Users\Urban Andersson\Source\Repos\chalmersresearchweb\ChalmersResearchCMS\Utilities\ChalmersPersonalWeb.cs:line 81

Källa: chalmers.se

Visar 15 publikationer

2019

Guide till normmedveten visualisering

Marcus Jahnke, Julia Fredriksson, Tova Crossler Ernström et al
Övrigt
2019

Normviz: Normkritisk visualisering i arkitektur och stadsuvteckling

Marcus Jahnke, Julia Fredriksson, Tova Crossler Ernström
Bok
2019

Förändrad relation mellan stad och land/ Changed relationship between city and country

Julia Fredriksson, Nils Björling
Nödvändighetens arkitektur
Kapitel i bok
2018

Relationer mellan stad och land i det regionala stadslandskapet

Nils Björling, Julia Fredriksson
Rapport
2017

Spatial Inequalities: Town Centre Development and Urban Peripheries

Julia Fredriksson
Nordisk arkitekturforskning. Vol. 29 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

En stadskärna för alla? Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer

Julia Fredriksson
Den postpolitiska staden. Tesfahuney, M & Ek, R (red.), p. 81-103
Kapitel i bok
2016

Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling - Nationella perspektivet

Julia Fredriksson, Kerstin Elias
Rapport
2016

Recension: Urbanismer – Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Julia Fredriksson
Tidskriften Plan
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Näringslivets regionala geografi och omvandling: En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling

Joakim EliasBodström, Kerstin Elias, Erica Eneqvist et al
Rapport
2015

Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling

Julia Fredriksson, Kerstin Elias
Rapport
2014

Constructions of urban hierarchies: Spatial power relations of the post-industrial city

Julia Fredriksson
World in Denmark- Nordic Encounters. 12-13 june 2014, Copenhagen, Denmark
Paper i proceeding
2010

Konstruktioner av stadens kärna - exemplet Jönköping

Julia Fredriksson
Plan tidskrift för samhällsplanering. Vol. 4, p. 8-15
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Trafikala stadslandskap: Analyser och undersökande arkitektur av aktuella stadsutvecklingsprojekt

Catharina Dyrssen, Bosse Berman, Julia Fredriksson et al
Landskab og landskabsarkitektur, Nordisk Arkitekturforskning, Århus, 19 – 21 april 2007
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 4 forskningsprojekt

2018–2020

Ojämlikhetens geografier: Mot socialt hållbar regional utveckling

Kristina Grange Stadsbyggnad
Nils Björling Stadsbyggnad
Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Formas

2016–2019

Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Julia Fredriksson Stadsbyggnad
VINNOVA

2015–2018

Rum & makt i regional planering - förnyelse av planerings- och stadbyggnadsteori

Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Vetenskapsrådet (VR)

2011–2017

Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik

Fredrik Nilsson Arkitektur
Frans Magnusson Arkitekturens teori och metod
Malgorzata Zboinska Forskning - Arkitekturens teori och metod
Stig Anton Nielsen Arkitekturens teori och metod
Atli Magnus Seelow Forskning - Arkitekturens teori och metod
Andrej Slavik Arkitekturens teori och metod
Catharina Dyrssen Stadsbyggnad
Claes Caldenby Forskning - Arkitekturens teori och metod
Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Daniel Norell Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Johan Linton Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign (Chalmers)
Michael Asgaard Andersen Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Michael U. Hensel Unknown organization
Nel Janssens Forskning - Arkitekturens teori och metod
Halina Dunin-Woyseth von Turow Arkitekturens teori och metod
Karel Deckers Unknown organization
Johan Liekens Unknown organization
Anna Maria Orrù Stadsbyggnad
Karl-Gunnar Olsson Forskning - Arkitekturens teori och metod
Daniel Koch Byggnadsdesign
Formas

Det kan finnas fler projekt där Julia Fredriksson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.