Julia Fredriksson

Forskare vid Stadsbyggnad
Image of Julia Fredriksson

Visar 18 publikationer

2023

Deconstructing the urban viewpoint: Exploring uneven regional development with Nancy Fraser’s notion of justice

Kristina Grange, Nils Björling, Lina Olsson et al
Urban Studies. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Guide till normmedveten visualisering

Marcus Jahnke, Julia Fredriksson, Tova Crossler Ernström et al
Övrigt
2019

Normviz: Normkritisk visualisering i arkitektur och stadsuvteckling

Marcus Jahnke, Julia Fredriksson, Tova Crossler Ernström
Bok
2019

Förändrad relation mellan stad och land/ Changed relationship between city and country

Julia Fredriksson, Nils Björling
Nödvändighetens arkitektur
Kapitel i bok
2018

Relationer mellan stad och land i det regionala stadslandskapet

Nils Björling, Julia Fredriksson
Rapport - Mistra Urban Futures
2017

Spatial Inequalities: Town Centre Development and Urban Peripheries

Julia Fredriksson
Nordisk arkitekturforskning. Vol. 29 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

En stadskärna för alla? Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer

Julia Fredriksson
Den postpolitiska staden. Tesfahuney, M & Ek, R (red.), p. 81-103
Kapitel i bok
2016

Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling - Nationella perspektivet

Julia Fredriksson, Kerstin Elias
Rapport
2016

Recension: Urbanismer – Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Julia Fredriksson
Tidskriften Plan
Artikel i övrig tidskrift
2015

Näringslivets regionala geografi och omvandling: En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling

Joakim EliasBodström, Kerstin Elias, Erica Eneqvist et al
Rapport
2015

Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling

Julia Fredriksson, Kerstin Elias
Rapport
2014

Constructions of urban hierarchies: Spatial power relations of the post-industrial city

Julia Fredriksson
World in Denmark- Nordic Encounters. 12-13 june 2014, Copenhagen, Denmark
Paper i proceeding
2010

Konstruktioner av stadens kärna - exemplet Jönköping

Julia Fredriksson
Plan tidskrift för samhällsplanering. Vol. 4, p. 8-15
Artikel i övrig tidskrift
2007

Trafikala stadslandskap: Analyser och undersökande arkitektur av aktuella stadsutvecklingsprojekt

Catharina Dyrssen, Bosse Berman, Julia Fredriksson et al
Landskab og landskabsarkitektur, Nordisk Arkitekturforskning, Århus, 19 – 21 april 2007
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 5 forskningsprojekt

2020–2021

Nyanländas flyttmönster

Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Joanna Gregorowicz-Kipszak Stadsbyggnad
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

1 publikation finns
2018–2022

Ojämlikhetens geografier: Mot socialt hållbar regional utveckling

Kristina Grange Stadsbyggnad
Nils Björling Stadsbyggnad
Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Formas

1 publikation finns
2016–2019

Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Julia Fredriksson Stadsbyggnad
VINNOVA

2 publikationer finns
2015–2018

Rum & makt i regional planering - förnyelse av planerings- och stadbyggnadsteori

Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Vetenskapsrådet (VR)

2011–2017

Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik

Fredrik Nilsson Arkitektur
Frans Magnusson Arkitekturens teori och metod
Malgorzata Zboinska Forskning - Arkitekturens teori och metod
Stig Anton Nielsen Arkitekturens teori och metod
Atli Magnus Seelow Forskning - Arkitekturens teori och metod
Andrej Slavik Arkitekturens teori och metod
Catharina Dyrssen Stadsbyggnad
Claes Caldenby Forskning - Arkitekturens teori och metod
Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Daniel Norell Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Johan Linton Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Michael Asgaard Andersen Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Michael U. Hensel Unknown organization
Nel Janssens Forskning - Arkitekturens teori och metod
Halina Dunin-Woyseth von Turow Arkitekturens teori och metod
Karel Deckers Unknown organization
Johan Liekens Unknown organization
Anna Maria Orrù Stadsbyggnad
Karl-Gunnar Olsson Forskning - Arkitekturens teori och metod
Daniel Koch Byggnadsdesign
Formas

23 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Julia Fredriksson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.