Näringslivets regionala geografi och omvandling: En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling
Rapport, 2015

hållbar utveckling

transition studies

Göteborgsregionen

stadsutveckling

näringsliv

Författare

Joakim EliasBodström

Kerstin Elias

Erica Eneqvist

Julia Fredriksson

Chalmers, Arkitektur

Johanna Ulmanen

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Annan samhällsvetenskap

Mistra Urban Futures Papers: 2015:13

Mer information

Skapat

2017-10-07