Näringslivets regionala geografi och omvandling: En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling
Rapport, 2015

hållbar utveckling

transition studies

Göteborgsregionen

stadsutveckling

näringsliv

Författare

Joakim EliasBodström

Kerstin Elias

Erica Eneqvist

Julia Fredriksson

Chalmers, Arkitektur

Johanna Ulmanen

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Annan samhällsvetenskap

Mistra Urban Futures Papers: 2015:13

Mer information

Skapat

2017-10-07