Förändrad relation mellan stad och land/ Changed relationship between city and country
Kapitel i bok, 2019

Stad land regional utveckling stadsbyggnad urban rural regional development urban and regional planning

Författare

Julia Fredriksson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Nödvändighetens arkitektur


978-91-519-2151-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Kulturgeografi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05