Nils Björling

Universitetslektor vid Stadsbyggnad

Nils Björling är forskare inom forskargruppen urbana och regionala omvandlingar. Fokus för arbetet är att utveckla teori och metod för att öka samspelet mellan lokal och regional planering. Målsättningen är därmed att ge stöd till planerings- och stadsbyggnadspraktiken för att hantera utmaningar som orsakas av ojämn geografisk utveckling och inkludera ett bredare fält av resurser och aktörer i planeringsprocessen. Ökad mångfald avser att förbättra möjligheten att hantera förändring över tid och balansera hållbar utveckling.
Nils disputerade 2016 med avhandlingen Sköra stadslandskap: Planeringsmetoder för att han tera urbaniseringens rumsliga inlåsningar. Avhandlingen utvecklar tre konceptuella verktyg; sköra stadslandskap, urbana ekologier och urbana nyckelprojekt som ger planeringspraktiken stöd för att formulera alternativa förändringsstrategier, identifiera ett bredare spektrum av resurser och identifiera genomförandemekanismer som kan överbrygga från planering till konkret genomförande. Arbetet är genomfört i nära samarbete med planeringspraktiken på både kommunal och regional nivå i västra Götaland.

Källa: chalmers.se
Image of Nils Björling

Visar 21 publikationer

2021

Nyckelprojekt – För en mer strategisk planering

Nils Björling
Rapport - Institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
2021

Hållbara Stationssamhällen – Samskapande samhällsplanering Västra Götalandsregionen

Nils Björling, Charlotta Capitrao Patrao
Rapport - Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
2021

En social bostadspolitik också för den okände andre

Kristina Grange, Nils Björling
Bostadsmanifest. 22 krav för framtidens hem, p. 25-27
Kapitel i bok
2020

Clustering and assemblage building

Henrietta Palmer, Erica Righard, Nils Björling et al
Comparative Urban Research from Theory to Practice: Co-production For sustainablity, p. 89-112
Kapitel i bok
2020

Nyanlända kommer i kläm med otydlig bosättningslag

Kristina Grange, Nils Björling
Göteborgs-Posten (GP), p. 4-4
Artikel i dagstidning
2020

Migrationens ojämna geografi : Bosättningslagen ur ett rättviseperspektiv

Kristina Grange, Nils Björling
Rapport - Mistra Urban Futures
2020

Holistic sustainable material process - Potential in local resources

Ida Röstlund, Nils Björling
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (4)
Paper i proceeding
2020

Det svenska planeringssystemet och Älvstadens modeller för stadsutveckling

Nils Björling
Rapport - Institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
2019

Hållbar Platsutveckling - Kunskapsöversikt Västra Götaland

Nils Björling, Björn Ohlén
Rapport - Mistra Urban Futures
2019

Platsutveckling – Radikal demokrati eller postpolitisk planering?

Nils Björling
Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande, p. 151-176
Kapitel i bok
2019

Förändrad relation mellan stad och land/ Changed relationship between city and country

Julia Fredriksson, Nils Björling
Nödvändighetens arkitektur
Kapitel i bok
2018

Relationer mellan stad och land i det regionala stadslandskapet

Nils Björling, Julia Fredriksson
Rapport - Mistra Urban Futures
2017

The livability of spaces: Performance and/or resilience? Reflections on the effects of spatial heterogeneity in transport and energy systems and the implications on urban environmental quality

Laura Estévez Mauriz, Jimeno A. Fonseca, Claudiu Forgaci et al
International Journal of Sustainable Built Environment. Vol. 6 (1), p. 1-8
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Spatial heterogeneity for environmental performance and resilient behavior in energy and transportation systems

Jimeno A. Fonseca, Laura Estévez Mauriz, Claudiu Forgaci et al
Computers, Environment and Urban Systems. Vol. 62, p. 136-145
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Urban Ecologies and Key Projects: Interconnected Approaches to Unlock Fragile Local-Regional landscapes

Catharina Dyrssen, Nils Björling
Beyond-ism: The landscape of Landscape Urbanism
Paper i proceeding
2016

Key Projects: Combining Potentials from Urban Ecologies. A Swedish Perspective

Nils Björling
Ruralism The Future of Villages and Small Towns in an Urbanizing World, p. 179-190
Kapitel i bok
2014

Key Urban Projects: Strategies to Transform Fragile Urban Landscapes

Nils Björling
New Urban Configurations, p. 718-725
Paper i proceeding
2014

Key urban projects: Local-regional planning tools for fragile urban landscapes

Catharina Dyrssen, Nils Björling
World in Denmark 2014: Nordic encounters. Travelling ideas about open space design and planning
Paper i proceeding
2007

Trafikala stadslandskap: Analyser och undersökande arkitektur av aktuella stadsutvecklingsprojekt

Catharina Dyrssen, Bosse Berman, Julia Fredriksson et al
Landskab og landskabsarkitektur, Nordisk Arkitekturforskning, Århus, 19 – 21 april 2007
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 6 forskningsprojekt

2020–2020

When Experts Meet: Learning from Histories of Sustainable Transport

Isabelle Doucet Arkitekturens teori och metod
Per Lundin Science, Technology and Society
Nils Björling Stadsbyggnad
Chalmers

2018–2019

Migrationens ojämna geografi

Henrietta Palmer Stadsbyggnad
Kristina Grange Stadsbyggnad
Nils Björling Stadsbyggnad
Västra Götalandsregionen
Mistra Urban Futures
Skaraborgs kommunalförbund
Göteborgs Stad
Chalmers

2018–2019

Co-creative urban planning for energy-efficient and sustainable urban station communities

Nils Björling Stadsbyggnad
Energimyndigheten

2018–2022

Ojämlikhetens geografier: Mot socialt hållbar regional utveckling

Kristina Grange Stadsbyggnad
Nils Björling Stadsbyggnad
Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Formas

2014–2016

Urbana nyckelprojekt, delstudie Mariestad - genomförande FÖP

Catharina Dyrssen Stadsbyggnad
Nils Björling Stadsbyggnad
Mariestads kommun

2014–2015

IDEA League forskarskola ”Urban Systems and Sustainability”

Krystyna Pietrzyk Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Laura Estévez Mauriz Teknisk akustik
Nils Björling Stadsbyggnad
Björn Malbert Stadsbyggnad
Jörgen Sjöberg Rektorsstaben
Hyekyung Imottesjo Stadsbyggnad
Chalmers

Det kan finnas fler projekt där Nils Björling medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.