En social bostadspolitik också för den okände andre
Kapitel i bok, 2021

Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem samlar 25 forskare och aktivister som vill bidra med att skapa en bostadsmarknad för alla. Deras 22 krav utgår från kunskap och erfarenhet från både forskning och aktivism, där författarna efterlyser en aktiv kommunal och statlig socialt inkluderande bostadspolitik.

Boken ska inspirera medborgare, politiker och aktivister med nya erfarenheter, forskningsresultat och visioner i bostadsfrågan. Kraven placerar hemmet i fokus som en viktig plats i alla människors liv. Bostaden är mer än en marknadsvara, den är en rättighet.

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Bostadsmanifest. 22 krav för framtidens hem

25-27
978-91-88369-51-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-10