En social bostadspolitik också för den okände andre
Book chapter, 2021

Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem samlar 25 forskare och aktivister som vill bidra med att skapa en bostadsmarknad för alla. Deras 22 krav utgår från kunskap och erfarenhet från både forskning och aktivism, där författarna efterlyser en aktiv kommunal och statlig socialt inkluderande bostadspolitik.

Boken ska inspirera medborgare, politiker och aktivister med nya erfarenheter, forskningsresultat och visioner i bostadsfrågan. Kraven placerar hemmet i fokus som en viktig plats i alla människors liv. Bostaden är mer än en marknadsvara, den är en rättighet.

Author

Kristina Grange

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Nils Björling

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Bostadsmanifest. 22 krav för framtidens hem

25-27
978-91-88369-51-2 (ISBN)

Subject Categories

Social and Economic Geography

More information

Latest update

2/10/2022