Key Projects: Combining Potentials from Urban Ecologies. A Swedish Perspective
Kapitel i bok, 2016

Författare

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur

Ruralism The Future of Villages and Small Towns in an Urbanizing World

179-190
978-3-86859-430-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-3-86859-430-0

Mer information

Skapat

2017-10-07