Clustering and assemblage building
Kapitel i bok, 2020

Författare

Henrietta Palmer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Erica Righard

Malmö universitet

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Eva Maria Jernsand

Göteborgs universitet

Helena Kraff

Göteborgs universitet

Lilian Omondi

Maseno University

Comparative Urban Research from Theory to Practice: Co-production For sustainablity

89-112
978-1447353126 (ISBN)

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

DOI

10.2307/j.ctv10tq4cj.11

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-29