Nyanlända kommer i kläm med otydlig bosättningslag
Artikel i dagstidning, 2020

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

4-4

Rättvisa i planeringen

Forskningsstiftelsen för Samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering ARQ (12:2015), 2018-04-01 -- 2019-12-31.

Migrationens ojämna geografi

Mistra Urban Futures, 2018-03-20 -- 2019-12-31.

Skaraborgs kommunalförbund, 2018-03-20 -- 2019-12-31.

Chalmers, 2018-03-20 -- 2019-12-31.

Göteborgs Stad, 2018-03-20 -- 2019-12-31.

Västra Götalandsregionen, 2018-03-20 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Arkitektur

Annan samhällsvetenskap

Kulturgeografi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-23