Rättvisa i planeringen
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Denna studie ansluter till forskningsprojektet ’Migrationens ojämna geografi’ med stöd från Mistra Urban Futures, VGR, Göteborgs stad och Skaraborgs kommunalförbund. Från 2016 gäller att alla kommuner skall kunna ordna bostad till nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Ambitionen med lagen är att den skall ge en mer rättvis fördelning av nyanlända. Syftet med studien är att granska hur tre kommuner har hanterat sitt ansvar, och vilka konsekvenser den nya lagen har fått gällande rumslig inkludering av nyanlända. Är det rimligt att dra slutsatsen att lagen har lett till ökad rättvisa?

Deltagare

Kristina Grange (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Finansiering

Forskningsstiftelsen för Samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering ARQ

Projekt-id: 12:2015
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-14