Migrationens ojämna geografi : Bosättningslagen ur ett rättviseperspektiv
Rapport, 2020

rättvisa

social bostadspolitik

nyanlända

stadsbyggnad

Bosättningslagen

migration

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Migrationens ojämna geografi

Chalmers, 2018-03-20 -- 2019-12-31.

Mistra Urban Futures, 2018-03-20 -- 2019-12-31.

Göteborgs Stad, 2018-03-20 -- 2019-12-31.

Västra Götalandsregionen, 2018-03-20 -- 2019-12-31.

Skaraborgs kommunalförbund, 2018-03-20 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Arkitektur

Kulturgeografi

Utgivare

Mistra Urban Futures

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-21