Nyckelprojekt – För en mer strategisk planering
Rapport, 2021

Rapporten redovisar arbetsprocessen och resultatet från lärprojektet Nyckelprojekt för en mer strategisk planering som Länsstyrelsen i Jönköpings län och Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik genomförde tillsammans från november 2019 till februari 2020. Medverkande kommuner: Habo kommun, Nässjö Kommun, Vetlanda Kommun och Värnamo kommun.

Författare

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-88041-37-1

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: 2021:9

Utgivare

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-21