Hållbar Platsutveckling - Kunskapsöversikt Västra Götaland
Rapport, 2019

Platsutveckling

lokal utveckling

Hållbar stadsutveckling

Författare

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Björn Ohlén

Förvaltningen för kulturutveckling Västarvet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mistra Urban Futures Papers: 2018:3

Utgivare

Mistra Urban Futures

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-02