Platsutveckling – Radikal demokrati eller postpolitisk planering?
Kapitel i bok, 2019

Författare

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

151-176
978-91-88651-08-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17