Platsutveckling – Radikal demokrati eller postpolitisk planering?
Kapitel i bok, 2019

Författare

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Ett nytt kontakt för samhällsbyggande

151-176

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2021-10-18