Det svenska planeringssystemet och Älvstadens modeller för stadsutveckling
Rapport, 2020

Studien diskuterar hur Älvstadens stadsutvecklingsmodeller skapar nya planeringsintrument mellan och runt den lagstadgade planeringens ramverk för att överbrygga glapp mellan visioon och genomförande

Författare

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: 2020:7

Utgivare

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-10