En stadskärna för alla? Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer
Kapitel i bok, 2016

biomakt

centrum

relationella rum

periferi

postpolitisk

stadskärneutveckling

makt

Författare

Julia Fredriksson

Chalmers, Arkitektur

Den postpolitiska staden. Tesfahuney, M & Ek, R (red.)

81-103
978-91-7517-904-9 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-7517-904-9

Mer information

Skapat

2017-10-07